Insolvenční praxe - kniha s obrovským množstvím informací

02.10.2016

Čtveřice autorů doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Jan Plaček, Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. a Ing. Lee Louda vydala u nakladatelství Professional Publishing knihu, která nabízí čtenáři především naprosto neobvyklé množství informací o oblasti insolvenčních řízení.

Nakladatelství Professional Publishing vydalo v září roku 2016 publikaci s názvem Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona) autorů doc. Ing. Luboše Smrčky, CSc., Ing. Jana Plačka, Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. a Ing. Lee Loudy. Kniha přináší především značné množství informací získaných během práce vědeckého týmu Výzkum insolvence.

Kniha komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti insolvenčního zákona číslo 182/2006, Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Poskytuje jak pohled z ekonomické strany, tak i potřebné právní analýzy, zaobírá se postupem novelizací zákona a dalšími okolnostmi fungování celého insolvenčního systému. „Chtěli jsme oslovit především čtenáře s velkým vztahem k praxi a také studenty, kteří přemýšlejí o firemních strategiích a o rozhodovacích procesech vedoucích ke konkrétním cílům a výsledkům,“ uvedl doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

V jednotlivých kapitolách je detailně rozebírána mimo jiné rozhodovací praxe jednotlivých insolvenčních soudů, doba trvání dílčích insolvenčních řízení, výnosy z těchto řízení pro jednotlivé typy věřitelů a řada dalších skutečností.

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. uvedl publikaci slovy: „Text, který dostáváme do rukou, je v tuzemském prostředí v řadě ohledů výjimečný, a to natolik, že by nebylo přehnané označit jej za kvantitativní bibli české insolvence. Publikace je vítaným průvodcem k poznání toho, jak nové české insolvenční právo ve skutečnosti opravdu funguje.“

Zájemci si mohou knihu objednat zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.