Hypoindex.cz: Rozhovor s docentem Smrčkou o nové knize

21.10.2016

Luboš Smrčka jako jeden ze spoluautorů knihy Insolvenční řízení (očekávání realita a budoucnost insolvenčního zákona)poskytl rozhovor webu hypoindex.cz.

Celý text rozhovoru je možné získat ZDE. Docent Smrčka v rozhovoru mimo jiné v odpovědi na otázku, zda je na základě výzkumu možné oddělovat u zajištěných věřitelů smluvní a sekundární zajištěné věřitele, uvedl: "Nikoliv, tak hluboko náš výzkum z technických důvodů nešel, ale dělali jsme si určitý užší výzkum v podstatě pro uspokojení vlastní zvídavosti. To číslo uspokojení primárních zajištěných věřitelů na jeho základě odhadujeme – a tady musím zdůraznit ono slovo „odhadujeme“ – na cca 55 až 70 procent. Je to další důkaz toho, že zjistit data o insolvenčních řízeních je jedna věc, umět tato data správně interpretovat je ale věc druhá."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.