Fundamentální srovnání insolvencí ve Francii, Británii a v Německu

12.03.2013

V rámci prací na vytvoření databáze informací o průběhu insolvenčních řízení v různých vyspělých zemích a v zemích důležitých pro české exportéry přinášíme zásadní práci Sergeje Davydenka a Juliana Frankse, která obsahuje řadu poznatků o těchto procesech ve Velké Británii, v Německu a ve Francii.

Zmíněnou práci je možné získat v anglickém jazyce zde (formát pdf) nebo v českém překladu zde (word).

Abstrakt v českém jazyce:

Na vzorku malých firem ve Francii, Německu a Velké Británii, u nichž během splácení bankovních úvěrů nastal default, ukazujeme, že významné rozdíly v úpravě práv věřitelů mezi jednotlivými zeměmi vedou banky k tomu, aby s cílem zmírňovat nákladnost dopadů insolvenčních zákonů přizpůsobovaly těmto rozdílům svou úvěrovou a reorganizační praxi. Ve srovnání s ostatními zeměmi se zejména banky ve Francii vypořádaly se zákonem, který lze z pohledu věřitelů považovat za nevýhodný, vyššími nároky na zajištění a tím, že vyžadují takovou formu zajištění, jež by minimalizovala ze zákona plynoucí oslabování jejich nároků, k němuž dochází v rámci insolvenčního řízení. I přes tyto vyrovnávací mechanismy se však mezi uvedenými zeměmi velmi liší míra dobytnosti pohledávek, což odráží značně rozdílnou úroveň ochrany věřitelů.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.