Dvojice Smrčka a Kuděj o mezeře krytí u úpadkových podniků v insolvenci

20.06.2020

V rámci konference IMES 2020 (Innovation, Management, Entrepreneurship and Sustainability), která se tradičně pořádá na Fakulta podnikohospodářská, VŠE, vyšel zajímavý konferenční příspěvek od autorů Michal Kuděj a Luboš Smrčka.

V rámci konference IMES 2020 (Innovation, Management, Entrepreneurship and Sustainability), která se tradičně pořádá na Fakulta podnikohospodářská, VŠE, vyšel zajímavý konferenční příspěvek od autorů Michal Kuděj a Luboš Smrčka.Celý text je k dispozici ZDE.
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu mezery krytí u úpadkových podniků. Jeho cílem je analyzovat u těchto podniků mezeru krytí a její potenciál jako nástroje finančního řízení za účelem včasného rozpoznání finančních potíží podniku. Text reaguje na situaci, kdy podniky a jejich management nereflektují včas situaci finanční tísně podniku, čímž se v čase značně snižuje možnost efektivní nápravy a jediným řešením je insolvenční řízení.
Pro výzkum byl použit vzorek podniků, jejichž finanční situace vyústila v úpadek, a to za období jednoho, dvou a tří let před jeho zjištěním. Do vzorku byly zahrnuty finanční výkazy podniků z let 2006 až 2018, u kterých byl následně zjištěn úpadek. Celkem bylo do vzorku zahrnuto 982 finančních výkazů. Z výzkumu vyplynulo, že mezera krytí je jedním z vhodných nástrojů finančního řízení podniku, zejména pro indikaci finanční tísně a případného směřování k úpadku. Manažeři podniků by tak měli zahrnout mezeru krytí mezi průběžně sledované ukazatele finančního stavu podniku.

profesor Luboš Smrčka

Michal Kuděj

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.