Autorská trojice Schönfeld - Kuděj - Smrčka vydala v Politické ekonomii zajímavý text o moratoriíích

08.11.2019

Proč vyprodukoval český insolvenční systém od roku 2008 tak malé množství moratorií a z nich navíc většina skončila neúspěšně?

Podle autorské trojice Schönfeld - Kuděj - Smrčka je důvod v podstatě velmi prostý: O moratorium žádají dlužníci, jejichž podnik je již v tak špatném stavu, že reálná šance na zachránění podniku ve smyslu going concern je velmi nízká. Studie se opírá o v podstatě detailní analýzy téměř všech povolených moratorií. U dlužníků byla zjišťována jejich ekonomická kondice v posledních třech letech před úpadkem či přesněji před žádostí o povolení moratoria. Závěry lze podle auorů interpretovat tak, že jakkoliv dokonalý systém uzpůsobený pro záchranu podniků v rámci moratoria a insolvenčího řízení by situaci příliš nezepšil. 

Celý text článku naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.