Acta Oeconomica Pragensia 2015/4: Aktualizace modelu finanční křehkosti založeného na analýze všeobecné rovnováhy

02.11.2015

Autorská dvojice Ondřej Machek a Luboš Smrčka uveřejnila v odborném časopise Acta Oeconomica Pragensia text k problematice finanční křehkosti. Ten popisuje výsledky, kterých dosáhl tým Výzkum insolvence v rámci řešení projektu TAČR.

Celý text článku je k dispozici ZDE.

Zmíněný odborný text je do značné míry popisem možností a funkcionalit modelu, který vyvinul tým Výzkum insolvence v rámci plnění projektu TAČR. Se samotným modelem a jeho použitím je možné se seznámit ZDE (příručka pro práci s programem ZDE).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.