Publikace a články

Acta Oeconomica Pragensia 2015/4: Aktualizace modelu finanční křehkosti založeného na analýze všeobecné rovnováhy02.11.2015 Autorská dvojice Ondřej Machek a Luboš Smrčka uveřejnila v odborném časopise Acta Oeconomica Pragensia text k problematice finanční křehkosti. Ten popisuje výsledky, kterých dosáhl tým Výzkum insolvence v rámci řešení projektu TAČR. více

Sborník z konference ve Zlíně je volně k dispozici27.06.2015 Na Universitě Tomáše Baťi ve Zlíně se 23. až 24. dubna 2015 konala již posedmé mezinárodní vědecká konference, jako tradičně za pořadatelství Fakulty managementu a ekonomiky. Podobně jako v minulých letech, i tentokrát vědecký tým Výzkum insolvence prezentoval v rámci akce svoje výsledky. Nyní je volně k dispozici sborník prací, v němž je zveřejněn i příspěvek, jehož jedním ze spoluautorů je docent Luboš Smrčka. více

Britské vydavatelství oficiálně potvrdilo vydání knihy Luboše Smrčky a Jana Plačka25.06.2015 Britské vydavatelství Oxford Tutorials oficiálně potvrdilo na svých webových stránkách, že v nejbližší době vydá monografii docenta Ing. Luboše Smrčky, CSc. a Ing. Jana Plačka o problematice převzetí a ovládnutí firem. více

Kolektiv autorů v mezinárodním časopise zkoumá vztah mezi insolvencemi a výkonností ekonomiky14.04.2015 Třetí letošní číslo časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND STATISTICS obsahuje mimo jiné i text několika členů týmu Výzkum insolvence a externích spolupracovníků s názvem "The reciprocal relationship of insolvency proceeding results and economic performance ascertained by the regression analysis method". více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.