Publikace a články

Docent Smrčka vydal studii v prestižním sborníku29.12.2014 Sborník 2014 International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2014), která se odehrála 11. a 12. prosince v estonském Tallinu zveřejnil také studii člena týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky s názvem COST MANAGEMENT IN CONNECTION WITH DEBTOR DEFAULTS—EXAMPLES FROM THE CZECH REPUBLIC. více

Autorská dvojice Smrčka - Arltová a jejich příspěvek na konferenci ve Florencii14.12.2014 Na mezinárodní vědecké konferenci s názvem 3rd International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA '14), která se konala v listopadu 2014 i italské Florencii, přispěli docent Luboš Smrčka a docentka Markéta Arltová společnou prací An analysis of the reciprocal dependence of economic maturity and the results of debtor bankruptcies in certain countries. Celý text je již nyní díky nakladatelství WSEAS sídlícímu v řeckých Athénách dostupný. více

Je dostupná starší práce profesorky Kislingerové o významu informací pro legislativní činnost14.12.2014 Text s názvem Lack of Insolvency-Related Information as a Factor Limiting the Reform of the Insolvency System vydala profesorka Kislingerová v roce 2012 ve sborníku Advances in Finance & Accounting. Ten vyšel ve vydavatelství WSEAS v Athénách. Jde o výběr prací, které byly prezentovány v září 2012 na mezinárodní vědecké konferenci pořádané ve Zlíně. více

Jeden z nových členů týmu Výzkum insolvence Ondřej Machek představuje práci o modelech předpovídání úpadku13.12.2014 Ondřej Machek spolupracuje s týmem Výzkum insolvence již delší dobu a to především v oblasti modelování finanční rovnováhy a finanční křehkosti. Nyní přinášíme jednu z jeho prací, ve které se zabývá problematikou předpovídání úpadku. Text s názvem Long-term Predictive Ability of Bankruptcy Models in the Czech Republic: Evidence from 2007-2012 otiskl ve svém druhém čísle ročníku 2013 časopis Central European Business Review. více

Luboš Smrčka, Markéta Arltová a Jiří Hnilica k problému vztahu výkonnosti ekonomiky a kvality insolvenčních řízení05.12.2014 Na osmých mezinárodních statistických dnech, které se konaly v září v Praze, vystoupil Luboš Smrčka jako mluvčí kolegů Markéty Arltové a Jiřího Hnilici s příspěvkem o vztahu mezi ekonomickou vyspělostí země měřenou pomocí hrubého domácího produktu na hlavu a některými klíčovými parametry výsledků insolvenčních řízení. Nyní tento text vychází i ve volně dostupném sborníku z této významné mezinárodní konference.Práce má titul AN ATTEMPT TO ANALYZE THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERFORMANCE OF THE ECONOMY AND CERTAIN RESULTS OF INSOLVENCY PROCEEDINGS IN SELECTED COUNTRIES. více

K práci o reorganizačních procesech v České republice přispěl i Luboš Smrčka01.12.2014 Jedním z členů autorského týmu, který je podepsán pod prací Current Issues of Reorganization Process in the Czech Republic, je také člen vědeckého týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka. Práci vydal časopis Journal of Economics, Business and Management, Vol. 2, No. 1, February 2014 a nyní je volně dostupná. více

Zamyšlení o českém bankrotovém právu čtyři roky po zavedení insolvenčního zákona30.11.2014 Text Czech Insolvency Law after Four Years napsali docent Luboš Smrčka a další členové vědeckého týmu Výzkum insolvence Jaroslav Schönfeld a Petr Ševčík již před delší dobou a byl uveřejněn v časopise WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS (Issue 3, Volume 10, July 2013). Nyní je tato práce volně dostupná. více

Členové týmu Výzkum insolvence vydali text ve sborníku Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry03.11.2014 Tento sborník shrnul význačné texty z mezinárodní vědecké konference konané letos v létě na řeckém Santorini (Proceedings of the 2014 International Conference on Energy, Environment, Development and Economics (EEDS 2014)). Text s názvem Parameters of insolvency proceedings in developed countries and their dependence on economic performance vypracovali společně Luboš Smrčka, Markéta Arltová, Jaroslav Schönfeld a Lee Louda. více

Springer International Publishing vydali text dvojice Luboš Smrčka a Jaroslav Schoenfeld14.10.2014 Ve sborníku New Perspectives in Information Systems and Technologies (Series Title: Advances in Intelligent Systems and Computing) vydaném skupinou Springer byl otištěn text autorů Luboše Smrčky a Jaroslava Schönfelda Insufficient Utilisation of Information Technology in the State Administration, který se zabývá problematikou zavádění informačních technologií v českém prostředí ve vztahu k insolvenčním řízením. Text vychází z výzkumů uskutečněných v rámci projektu "Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky", který je registrovaný u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD020190. více

Politická ekonomie 4/2014: Text členů týmu o modelu finanční křehkosti05.09.2014 Čtvrté číslo časopisu Politická ekonomie (2014) zveřejnilo text autorů Ondřeje Machka, Luboše Smrčky, Jiřího Hnilici, Markéty Arltové a Dimitriose P. Tsomocose s názvem Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti. Jde o článek, který završuje snahu týmu v rámci projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin". více

Prague Economic Papers uveřejnily článek Luboše Smrčky11.07.2014 První číslo Prague Economic Papers v ročníku 2014 obsahuje mimo mnoha dalších zajímavých textů také společnou práci docentky Markéty Arltové a docenta Luboše Smrčky DEBT IN RELATION TO THE STANDARD OF LIVING ENJOYED BY THE POPULATION OF DEVELOPED COUNTRIES. více

Časopis Politická ekonomie uvolnil text členů týmu Výzkum insolvence04.07.2014 Ve druhém čísle ročníku 2013 vydal časopis Politická ekonomie text dvou členů týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky a Jaroslava Schönfelda s názvem "Příčiny neúspěchu prosazování sanačních postupů v insolvenční realitě". Spoluautorkou byla docentka Markéta Arltová. více

Časopis WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS zveřejnil text členů týmu Výzkum insolvence03.07.2014 Rozsáhlou práci s názvem The significance of insolvency statistics and the regression analysis thereof – the example of the Czech Republic zveřejnilo poslední číslo časopisu WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS. Spolu s docentem Lubošem Smrčkou a dalším členem týmu Jaroslavem Schönfeldem jsou pod textem podepsáni také docentka Markéta Arltová a doktorant z katedry podnikové ekonomiky Jan Plaček. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.