Publikace a články

Profesorka Kislingerová vydala Sedm smrtelných hříchů podniků04.12.2013 Za trochu jinou a poněkud zvláštní lze považovat novou knihu profesorky Evy Kislingerové Sedm smrtelných hříchů podniků - Úpadek a etika managementu. Na přelomi listopadu a prosince ji vydalo nakladatelství C.H. Beck v Praze. více

Blíží se vydání knihy Insolvenční praxe v ČR v letech 2008 až 2013, přinášíme předmluvu12.09.2013 Již během několika týdnů vydá nakladatelství C.H.Beck knihu Insolvenční praxe v České republice v letech 2008 až 2013. Tato publikace širokého autorského kolektivu (vedle členů týmu se na tvorbě knihy podíleli také externí autoři)přináší vedle analýz stavu právního prostředí také analýzy skutečných ekonomických důsledků uplatňování insolvenčního práva. Významný prostor je věnován také situaci v insolvenční oblasti v zemích, se kterými má Česká republika obchodní vztahy většího rozsahu. více

Kniha Luboše Smrčky v prodeji na Amazon.com11.07.2013 Knihu Luboše Smrčky The Great Global Crisis and Family Finance s podtitulem How to look after your property in a world of catastrophe and ruin uvedlo do svojí nabídky největší internetové knihkupectví Amazon.com. Tato publikace vychází ve významné míře i z výsledků práce vědeckého týmu Výzkum insolvence. více

Kompletní sborník ke konferenci Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?20.05.2013 Vědecká konference Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další? se uskutečnila v prostorách České národní banky 18. dubna 2013. K této příležitosti byl v nakladatelství Oeconomica Vysoké školy ekonomické v Praze vydán sborník prací, který obsahuje řadu příspěvků týkajících se jak insolvenčních řízení přímo v České republice, tak i situace v jiných zemích - což je plně v souladu se zadáním výzkumného projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin" registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093. více

Marie Paseková o osobních bankrotech a jejich sociálních dopadech18.05.2013 Členka týmu výzkum insolvence publikovala text ve významném časopise International Advances in Economic Research (January 2013)s názvem Personal Bankruptcy and its Social Implications. více

Research Note Marie Pasekové ve významném zahraničním časopise15.04.2013 V rubrice Research Note významného vědeckého časopisu International Advances in Economic Research publikovala Marie Paseková text The Development of Insolvency Proposals in the Czech Republic, ve kterém shrnula výsledky zkoumání postojů českých majitelů malých a středních firem k problematice insolvenčního řízení a jejich důvěru v tyto procesy. více

Marie Paseková publikovala text o postojích vlastníků k insolvenci10.04.2013 Členka vědeckého týmu Výzkum insolvence Marie Paseková publikovala s další kolegyní Hanou Ředinovou text v recenzovaném časopise Trendy ekonomiky a managementu. Text přinášíme v plném znění. více

Luboš Smrčka se zúčastnil konference v Portugalsku03.04.2013 Oblast Algarve a město Faro v Portugalsku patří od sedmdesátých let minulého století, kdy byla založena zdejší universita, k významným místům evropské vzdělanosti a díky svému zázemí také k velmi oblíbeným destinacím mezinárodních vědeckých konferencí. Na konci března se jedné z nich zúčastnil i člen týmu Výzkum insolvence Luboš Smrčka. Jeho práci ze sborníku vydaného ke konferenci přinášíme v plném anglickém znění. více

Fundamentální srovnání insolvencí ve Francii, Británii a v Německu12.03.2013 V rámci prací na vytvoření databáze informací o průběhu insolvenčních řízení v různých vyspělých zemích a v zemích důležitých pro české exportéry přinášíme zásadní práci Sergeje Davydenka a Juliana Frankse, která obsahuje řadu poznatků o těchto procesech ve Velké Británii, v Německu a ve Francii. více

Luboš Smrčka vydal knihu v britském vydavatelství Melrose Books12.03.2013 "The Great Global Crisis and Family Finance" je titul nové knihy člena vědeckého týmu Výzkum insolvence Luboše Smrčky, která vyšla na počátku roku 2013 ve Velké Británii u vydavatelství Melrose Books. Kniha se dotýká primárně oblasti rodinných financí, ale významný prostor je věnován také otázkách osobních bankrotů a jejich mechanismů. více

Vyšla kniha Luboše Smrčky o fúzích i úpadcích16.02.2013 Člen vědeckého týmu výzkum insolvence Luboš Smrčka vydal na přelomu roku svoji novou knihu "Ovládnutí a převzetí firem", ve které se zabývá fúzemi a nepřátelskými převzetími. Významná část textu je ale věnována i otázkám spojeným s finanční tísní, rizikem úpadku a s případy nepřátelských převzetí, které právě těchto okamžiků využily. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.