Publikace a články

Nová práce profesorky Kislingerové18.09.2012 Pro vědeckou konferenci pořádanou Technickou univerzitou v Ostravě připravila profesorka Eva Kislingerová, vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence, práci s názvem "Podnikový dluh a podnikový úpadek: analýza vývoje v roce 2012". více

Upozorňujeme na několik starších prací Drahomíry Dubské se vztahem k problematice insolvencí15.08.2012 Členka týmu "Výzkum insolvence" Drahomíra Dubská z Českého statistického úřadu zveřejnila v minulosti řadu sudií, které mají značné souvislosti s problematikou insolvencí. Rádi bychom vás upozornili na dvě statě z roku 2011 více

Marie Paseková a dvojice dalších autorů na významné mezinárodní konferenci29.06.2012 Ve sborníku "Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume II)" byla zveřejněna stať Marie Pasekové, Dagmar Bařinové a Jiřího Strouhala "Bankruptcy and Forms of Their Solutions in SMEs in Czech Republic". více

Sborník AMIS uveřejní stať Luboše Smrčky07.06.2012 Pro sborník vydávaný k mezinárodní vědecké konferenci AMIS, která proběhne 13 a 14. června v Bukurešti, byla vybrána i práce Ing. Luboše Smrčky CSc. "Changes of the Business recovery principle in modern Insolvency Law". více

Drahomíra Dubská v časopise Statistika o dluzích domácností06.06.2012 Velmi zajímavou analýzu vývoje statistických dat o zadlužení českých domácností zveřejnila v posledním čísle odborného časopisu Statistika & My Ing. Drahomíra Dubská, CSc. více

Provokativní text Luboše Smrčky v Komorních listech21.05.2012 První číslo čtvrtého ročníku Komorních listů, časopisu Komory soudních exekutorů, přináší velmi provokativní text Ing Luboše Smrčky, CSc. "Filosofické aspekty insolvenčního a exekučního práva". Autor se zamýšlí nad problematikou individuálního a kolektivního vymáhání pohledávek tak, jak je formuluje právo exekuční a právo insolvenční. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.