Publikace a články

Lee Louda zveřejňuje vlastní výzkum padesáti insolvenčních řízení s velkými objemy pohledávek19.01.2018 V rámci své práce Efektivita insolvenčních řízení podniknul Ing. Lee Louda výzkum padesáti insolvenčních řízení s největším objemem přihlášených pohledávek. více

Nová práce členů týmu Výzkum insolvence o iluzi kauzality a nadměrné důvěře v možnost predikce některých událostí27.07.2017 V prvním čísle časopisu Acta Oeconomica Pragensia ročníku 2017 byla publikována práce týmu Petr Houdek, Petr Koblovský, Jan Plaček a Luboš Smrčka s názvem Iluze kauzality a nadměrná důvěra ve schopnost predikce (kvazi)náhodných finančních událostí. Na textu spolupracovali také členové týmu Výzkum insolvence. více

Další z pokusů o mezinárodní srovnání insolvenčních řízení20.07.2017 Členové vědeckého týmu Výzkum insolvence se podíleli na dalším odborném článku, který se na základě analýzy datové základny systému Doing Business (společný projekt World Bank a IFC) pokouší uskutečnit mezinárodní komparaci insolvenčních systémů a jejich efektivity. Text by zveřejněn v Administratie si Management Public (AMP). více

Prestižní časopis Politická ekonomie uveřejnil práci o vztahu insolvencí a virtuálních adres03.07.2017 Specifickým problémem vztahu mezi existencí virtuální adresy podnikatelského subjektu a pravděpodobností insolvenčního řízení s těmito subjekty, na které spolupracovali i členové týmu Výzkum insolvence, se zabývá text, který ve třetím čísle ročníku 2017 zveřejnil prestižní časopis Politická ekonomie. více

Jaroslav Schönfeld poskytnul rozsáhlý rozhovor Konkurzním novinám31.03.2017 "Podle mého názoru se podařilo za poslední roky insolvenční zákon významným způsobem zlepšit. Opravdu významným. Ale stejně tak platí, že od ideálu jsme stále hodně daleko," uvedl na závěr rozhovoru s Konkurzními novinami člen týmu Výzkum insolvence a představitel Centra restruktuiralizace a insolvence Harry Pollaka Jaroslav Schönfeld. více

Insolvenční zóna o nové knize autorů Výzkumu insolvence25.10.2016 Kniha Insolvenční praxe byla na trh uvedena teprve nadávno, ale již si vysloužila několik recenzí. Jednu z nich uveřejnil web Insolvenční zóna. více

Hypoindex.cz: Rozhovor s docentem Smrčkou o nové knize21.10.2016 Luboš Smrčka jako jeden ze spoluautorů knihy Insolvenční řízení (očekávání realita a budoucnost insolvenčního zákona)poskytl rozhovor webu hypoindex.cz. více

Insolvenční praxe - kniha s obrovským množstvím informací02.10.2016 Čtveřice autorů doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Jan Plaček, Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. a Ing. Lee Louda vydala u nakladatelství Professional Publishing knihu, která nabízí čtenáři především naprosto neobvyklé množství informací o oblasti insolvenčních řízení. více

JOIS: Vztah mezi kvalitou insolvencí a kvalitou růstu z pohledu týmu Výzkum insolvence15.08.2016 Mezinárodní časopis Journal of International Studies vydal společnou práci Markéty Arltové, Luboše Smrčky, Lee Loudy a Xaviera Mateos - Planase. Text má název An attempt to compare the efficiency of insolvency proceedings in various countries in the world a byl zveřejněn v druhém čísle devátého ročníku periodika. více

Souborná publikace o insolvencích v České republice vyjde v dubnu 201610.01.2016 V rámci plnění podmínek projektu "Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky" připravuje autorský kolektiv týmu Výzkum insolvence k vydání soubornou publikaci o vývoji insolvenčních řízení v České republice. více

Acta Oeconomica Pragensia 2015/4: Aktualizace modelu finanční křehkosti založeného na analýze všeobecné rovnováhy02.11.2015 Autorská dvojice Ondřej Machek a Luboš Smrčka uveřejnila v odborném časopise Acta Oeconomica Pragensia text k problematice finanční křehkosti. Ten popisuje výsledky, kterých dosáhl tým Výzkum insolvence v rámci řešení projektu TAČR. více

Sborník z konference ve Zlíně je volně k dispozici27.06.2015 Na Universitě Tomáše Baťi ve Zlíně se 23. až 24. dubna 2015 konala již posedmé mezinárodní vědecká konference, jako tradičně za pořadatelství Fakulty managementu a ekonomiky. Podobně jako v minulých letech, i tentokrát vědecký tým Výzkum insolvence prezentoval v rámci akce svoje výsledky. Nyní je volně k dispozici sborník prací, v němž je zveřejněn i příspěvek, jehož jedním ze spoluautorů je docent Luboš Smrčka. více

Archiv

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.