Zveřejňujeme data z výzkumu Jana Kubálka

25.08.2019

Po dohodě s autorem zveřejňujeme datové soubory jeho dvou výzkumů, které uskutečnil pro svoji disertační práci.

Doktor Jan Kubálek uskutečnil v rámci své disertační práce, která se týká dopadů změn v insolvenčním zákoně na počet oddlužení a také problematiky nákladů podnikové sféry spojených s exekučními a insolvenčními řízeními, dva vlastní výzkumy.

V prvním bylo zkoumáno 151 položek (celkem více než 170 případů) oddlužení podle předchozí podoby insolvenčního zákona. Tabulky obsahují řadu velmi zajímavých a dosud nikdy nepublikovaných dat (jde o Přílohy 1 až 9). Druhý výzkum se zabýval náklady podnikové sféry tak, jak vyplývají z povinné součinnosti a ze mzdové agendy (Příloha 10).

V blízké době zveřejníme další podrobnosti z těchto výzkumů a některé interpreace získaných dat.

Seznam příloh a odkazy:

Příloha 1 – kompletní vzorek (ZDE)

Příloha 2 – pouze spl. kalendáře (ZDE)

Příloha 3 – pouze zpeněžení (ZDE)

Příloha 4 – kombinovaná řízení (ZDE)

Příloha 5 – položky se zajištěnými pohledávkami (ZDE)

Příloha 6 - zaměstnanci (ZDE)

Příloha 7 - důchodci (ZDE)

Příloha 8 – bez zajištěných pohledávek (ZDE)

Příloha 9 – časové parametry (ZDE)

Příloha 10 – náklady podniků (ZDE)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.