Žirovnice 2015: Jak dál v insolvencích, jak dál v exekucích…

17.12.2015

Již čtvrtý ročník diskusního semináře insolvenčních správců a dalších odborníků proběhl 14. a 15. prosince v jihočeské Žirovnici. Vedle řady specialistů vystoupili také členové týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka a Jan Plaček.

Letošní setkání se týkalo především diskusí kolem novelizace insolvenčního zákona a budoucnosti insolvenčních řízení. „Žijeme v době, která klade stále silnější nároky na vzdělání, odbornost i morální kvalitu insolvenčních správců. To všechno jsou nároky oprávněné, je však třeba se proto stále silněji zabývat tím, jak jim dostát a jaké jsou cesty k jejich plnění. Naše semináře jsou jedním z kroků na této cestě,“ poznamenal k akci místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. „Žirovnický seminář má jednu obrovskou výhodu,“ dodal doktor Strnad, „na jednom místě se zde schází velké množství skutečných specialistů na konkrétní oblast a je zde obrovská chuť pohnout věcmi vpřed.“

K vystupujícím a hostům patřili především významní čeští insolvenční soudci, například JUDr. Jolana Maršíková z Krajského soudu v Hradci Králové, která se ve svém vystoupení zamýšlela nad přípustností oddlužení, dále také Mgr. Rostislav Krhut z Krajského soudu v Ostravě s příspěvkem o nových poznatcích týkajících se postavení zajištěného věřitele či Mgr. Tomáš Jirmásek z Krajského soudu v Praze. Ten se zabýval otázkou přednostních pohledávek a jejich uspokojování v insolvenčním řízení. O některých legislativních trendech promluvil Mgr. Antonín Stanislav z Ministerstva spravedlnosti České republiky. Skupina asistentů z Krajského soudu v Českých Budějovicích se zabývala problematikou celostátně sjednocovaných vzorů v oddlužení.

Vedle soudců dorazila do Žirovnice také řada insolvenčních správců - JUDr. Jan Kubálek z „jihočeského“ Spolku insolvenčních správců, Mgr. Adam Sigmund za Asociaci insolvenčních správců a také Mgr. Ing. Eva Hepperová (Spolek moravských insolvenčních správců).

Docent Smrčka spolu s Janem Plačkem prezentovali výsledky statistických šetření insolvenčních řízení a také řadu zjištění, které vyplynuly z jejich expertní práce pro ministerstvo spravedlnosti v oblasti exekučních řízení.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.