Zatímco řádil virus, práce na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci pokračovaly

25.05.2020

Vědecký tým, který řeší projekt TAČR TL02000467 (Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace), zveřejnil informace o průběhu třetího kolokvia pořádáného v rámci řešení výzkumného projektu.

Toto kolokvium se uskutečnilo v březnu 2020 ještě před restriktivními opatřeními zavedenými proti šíření COVID-19, avšak zpracování výsledků se právě kvůli následným opatřením protáhlo. Nicméně zveřejněné dokumenty ukazují, že práce na implementaci pokračují a diskuse se postupně dostávají k některým velmi detailním problémům implementace.

Jak je vidět ze zápisu z kolokvia (ZDE), vědecký tým a další experti, kteří se na procesu podílejí, posuzují situaci velmi soustavně. V zápise je například shrnuto:

"Od přítomných daňových odborníků pak zazněl souhlas s tím, že stát musí jednoznačně deklarovat, zda proces preventivní restrukturalizace chce. Dále bylo uvedeno, že finanční správa může být ale také v roli významného věřitele a že má řadu nástrojů, kterými může doměřit významným způsobem daň až tři roky zpětně, což by v případě, že by se tak stalo v preventivní restrukturalizaci, mohlo vést ke krachu celého procesu. Dále bylo upozorněno na často nepředvídatelné chování finanční správy a nadměrné využívání zajišťovacích příkazů, jejichž použití de facto znemožňují realizovat sanační procesy u podniku ve finanční tísni.

daňové problematice bylo dále uvedeno, že i když by odpouštění závazků mělo být oproti jiným restrukturalizačním opatřením v menšině, je nutné, aby bylo umožněno. Pak ale nemůže být daňově diskriminováno např. oproti reorganizaci v insolvenčním řízení, neboť pak by preventivní restrukturalizace fungovala pouze tehdy, pokud by k odpouštění nedocházelo, což je v rozporu se smyslem Směrnice. Možnost odpuštění části závazků by se tak stala pouze formálním (nefunkčním) naplněním transpozice evropské směrnice."

V rámci kolokvia byla také zveřejněna prezentace řešitelského týmu (ZDE).

V této souvislosti připomínáme také některé starší výstupy týmu. Jde především o materiál shrnující výsledky týmu za rok 2019 (ZDE), dále o výsledky prvního (ZDE) a druhého (ZDE) odborného kolokvia.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.