Sedmé číslo Konkurzních novin přineslo rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem

04.08.2015

Rozsáhlý rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem zaměřený na výsledky práce týmu Výzkum insolvence přinesl významný český list Konkurzní noviny, který se detailně zabývá problematikou vymáhání pohledávek a obecně vymáhání práva.

Celý text rozhovoru je v současnosti nedostupný, neboť je k dispozici pouze předplatitelům Konkurzních novin. Avšak pro informaci přinášíme alespoň některé pasáže z článku:

Jak se liší délka insolvenčního řízení podle soudů?

To nás poměrně překvapilo a stále ještě překvapuje, ale v rozhodovací praxi českých soudů jsou obrovské rozdíly. Nejde jenom o délku řízení, ale i o to, jak se soudy vyrovnávají se situací před rozhodnutím o úpadku. V podstatě lze říci, že na některých soudech jako by neexistovala znalost řady paragrafů insolvenčního zákona, jiné soudy jako by zase kromě několika málo paragrafů nepoužívaly zbytek zákona. Zjednodušeně řečeno soudy v Praze (městský), v Ústí nad Labem a v Hradci Králové mají naprosto jiný přístup k paragrafům upravujícím možnosti odmítnutí, zamítnutí návrhu či zastavení řízení, jako jsou §107, 108, 128 a 128a až 130 a také 143 a 144. Nejlepší bude si věc přiblížit v tabulce:

Řízení s úpadkem vs. řízení bez úpadku dle soudu

 

Počet rozhodnutí

[%]

Krajský soud v Brně

253

 

ANO

246

97,2

NE

7

2,8

Krajský soud v Českých Budějovicích

122

 

ANO

119

97,5

NE

3

2,5

Krajský soud v Hradci Králové

258

 

ANO

149

57,8

NE

109

42,2

Krajský soud v Ostravě

284

 

ANO

273

96,1

NE

11

3,9

Krajský soud v Plzni

133

 

ANO

128

96,2

NE

5

3,8

Krajský soud v Praze

124

 

ANO

112

90,3

NE

12

9,7

Krajský soud v Ústí nad Labem

439

 

ANO

199

45,3

NE

240

54,7

Městský soud v Praze

1607

 

ANO

522

32,5

NE

1085

67,5

Celkem

3220[1]

 

Zdroj: http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/5-vlna/souhrnne-vysledky-2-az-5-vlny-statistickych-setreni-datove-soubory.html

Asi na první pohled je jasné, že rozdíl mezi soudem v Českých Budějovicích (úpadek vyhlášen v 97,5 procentech podání, pouze 2,5 procenta případů řešeny podle některého ze zmíněných paragrafů) a Městským soudem v Praze (při stejných kategoriích poměr 32,5 procenta případů s úpadkem a 67,5 procenta případů bez úpadku) není možné jakkoliv bagatelizovat. Rozdíl v přístupu obou soudů musí být naprosto diametrálně odlišný, neboť těžko si představit nějaké objektivní příčiny, které by vysvětlily tento obrovský rozdíl.

Co se týká odlišností v čase, i ty jsou významné. Ukazuje je následující tabulka.

Délka řízení podle soudů

Popisky řádků

Průměrná délka (bez úpadku, dny)

Průměrná délka (s úpadkem do pravomocného ukončení, dny)

Krajský soud v Brně

226 (6)

763 (6)

Krajský soud v Čes. Budějovicích

202 (5)

755 (5)

Krajský soud v Hradci Králové

124 (2)

852 (7)

Krajský soud v Ostravě

518 (8)

649 (2)

Krajský soud v Plzni

244 (7)

905 (8)

Krajský soud v Praze

114 (1)

730 (4)

Krajský soud v Ústí nad Labem

172 (4)

660 (3)

Městský soud v Praze

159 (3)

635 (1)

Celkový průměr

162

711

Poznámka: Čísla v závorkách značí pořadí od nejrychlejšímu k nejdelšímu, Zdroj: http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/5-vlna/souhrnne-vysledky-2-az-5-vlny-statistickych-setreni-datove-soubory.html ,[1] Chybějící dva případy byly řešeny u Vrchních soudů – jeden v Praze a druhý v Olomouci a z hlediska statistiky jsou spíše matoucí.

 

Celý rozhovor s členem týmu Výzkum insolvence Jaroslavem Schönfeldem pro Konkurzní noviny přineseme, jakmile bude text uvolněn pro volné šíření.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.