Profesor Smejkal napsal pro Exekutorskou komoru oponentní posudek k práci docenta Smrčky a ing. Plačka

07.08.2015

Kritický oponentní posudek k práci členů týmu Výzkum insolvence o tématu případného zavedení teritoriality soudních exekutorů s rovnoměrným nápadem činnosti napsal profesor Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M.

Ve svém oponentním posudku (plný text ZDE) především vyčítá práci docenta Luboše Smrčky a Ing. Jana Plačka nedostatečnou datovou základnu, nekontrolovatelnost práce a nedodržení standardních vědeckých metod. Oba autoři pak byli vyzváni serverem Česká justice, který se problematikou exekučních řízení a reformy celého systému soustavně zabývá, o reakci na tuto kritiku.

"Připravili jsme poměrně rozsáhlé stanovisko, které rádi zveřejníme poté, co příslušný text bude použit redakcí České justice," poznamenal docent Smrčka s tím, že řadu výhrad kolegy Smejkala chápe, nicméně v mnoha případech jde spíše o nedorozumnění. "Tentokrát je nám vytýkáno, že jsme nedodrželi standardní postupy vědecké práce, že jsme nejprve nesbírali kompletnější data a podobně. To bychom udělali rádi - jenom kdyby byli soudní exekutoři ochotní v této věci spolupracovat. Bohužel to většina odmítla, takže jsme museli vystačit s těmi údaji, které jsme měli," krčí rameny docent Smrčka. Dodává také, že při dodržení standardů by vypracování analýzy nutně trvalo roky - požadavek ministerstva spravedlnosti ale předpokládal lhůtu v rámci několika málo měsíců. Nicméně docent Smrčka oceňuje, že v základních věci došlo mezi autory studie a autorem posudku k naprosté shodě.

Podle něj považuje totiž za rozhodující tu část posudku, kde profesor Smejkal píše: „Proto každý zásah do existujícího systému exekutorů musí být velice promyšlený a nepodléhat populismu (vládnímu a stranickému), či konkurenční závisti (některých exekutorů). Principy volné hospodářské soutěže a konkurenční vztahy jsou velice důležité pro všechny profese tohoto typu. Mají-li být tyto principy nějakým způsobem modifikovány, musí se tak stát v důsledku výše zmíněného politického rozhodnutí, za které ponese ten, kdo je učiní, příslušnou odpovědnost. Posuzovaný dokument ale nemůže sloužit pro objektivní rozhodnutí v otázce teritoriality, natož pak pro zavedení rovnoměrného nápadu a nemůže ani být použit jako alibi pro případné politické rozhodnutí.“

K tomu docent Smrčka dodává: "Jsme také přesvědčeni, že rozhodování o teritorialitě a zvláště pak o rovném nápadu musí zvážit mnoho aspektů věci a je rozhodnutím politickým. Pro činnost soudních exekutorů jsou principy volné hospodářské soutěže a konkurenční vztahy velmi důležité a pokud mají být změněny z nynější liberální podoby na podobu regulovanou, mělo by se tak stát na základě opravdu detailní a rozsáhlé analýzy – kterou jsme my mohli jenom a pouze načrtnout, neboť dostupná data jsou nedostatečná pro opravdu vědeckou práci. Proto nás těší, že i když pan profesor shrnul mnoho výtek k naší práci, v tom hlavním se naprosto shodujeme: Totiž v tom, že zasahovat do nynějšího systému bez opravdu důkladného prozkoumání ekonomických souvislostí není vhodné, přičemž zavedení teritoriality navíc s rovným nápadem činnosti je významným a naprosto zásadním zásahem do celého prostředí exekucí."

Podle docenta Smrčky je proto nutné, aby byly v oblasti exekucí uskutečněny změny podobné, k jakým směřuje insolvenční zákon. Je třeba vést spisy elektronicky a na kontrolovatelném místě, s přístupem nejen exekutorského úřadu, ale také oprávněného a povinného a kontrolních orgánů. Je třeba vytvořit prostor pro sběr statistických dat a pro vzájemné srovnání efektivity úřadů. "Pokud toto bude učiněno, pak lze s daty pracovat tak důkladně, jak to pan profesor Smejkal požaduje," dodal docent Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.