Od února spolupracujeme na řešení projektu GAČR

02.02.2017

Vědecký tým Výzkum insolvence se spolu s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka stal hlavní zásobárnou týmu, který získal grant GAČR. Projekt má název "Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup".

V příštích třech letech se tým pod vedením docentra Ing. Luboše Smrčky CSc. pokusí provést experimenty zaměřené na zkoumání vlivu vybraných faktorů na kolapsy firem. Testovanými faktory budou (i) intenzita a prevalence oportunistického chování a schopnost orgánů dohledu odhalit takové chování, a (ii) vliv náhodných jevů na posuzování efektivnosti pracovníků/projektů. Experimentální metodika umožní identifikaci příčinných účinků zkoumaných faktorů, a proto by projekt měl obohatit stávající literaturu a poskytnout poznatky pro opatření na snížení prevalence organizačního selhávání. Je plánováno využívání vzorku studentů ekonomických fakult a vybraných zaměstnanců několika českých firem.

Řešitelský tým bude pracovat v tomto složení:

Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. as a lead researcher and grant coordinator will be responsible for organizing and coordination of the team and for overall project management according to the proposal. He would be responsible for lab experiments with firms’ participants. He will prepare a conceptual/review paper on the impact of economy characteristic on organizational failure. His research interests are insolvency and bankruptcy laws and strategic business analysis. He has published papers in the Prague Economic Papers, Politická ekonomie, etc. and several books. Below is a list of the key investigators and graduate students, their responsibilities, and their academic achievements:
Ing. Mgr. Maroš Servátka, Ph.D., MA. will be responsible for games design (especially project I.) and data analyzing. He will be working on both lines of manuscripts. He is Professor of Economics, Director of MGSM Experimental Economics Laboratory at Macquarie Graduate School of Management and Member of Editorial Board of Journal of Behavioral and Experimental Economics. His research interests are experimental and behavioral economics. He has published in a wide range of academic journals such as the Experimental Economics, European Economic Review and Journal of Economic Psychology, Journal of Economic Behavior and Organization etc.
Prof. Dimitrios P. Tsomocos, M.A., M.Phil., PhD. will be responsible for games design and data analyzing. He will prepare a conceptual/review paper on the impact of economy characteristic on organizational failure. He is University Reader and Fellow in Management at University of Oxford, Said Business School, Oxford, UK; and Senior Research Associate in Financial Markets Group at London School of Economics and Political Science, London, UK. His research interests are financial economics, macroeconomics and international economics. He has published in a wide range of academic journals such as the Economic Theory, Economics Letters, Journal of Financial Stability, Annals of Finance, Journal of Mathematical Economics.
Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. will be responsible for games design, conducting experiments, data analyzing and working on manuscripts. He is an assistant professor (“odborný asistent”) at the University of Economics, Prague. He graduated from the Czech Technical
University, Prague and University of Economics, Prague. He is specialized in measurement of productive efficiency of businesses, industries and public services, international comparisons of output and productivity, family businesses and mathematical modeling. He is the director of Research Support Center at the Faculty of Business Administration and editor-in-chief of Central European Business Review. He is the author of 64 publications (out of which 4 articles with impact factor and 11 articles in Scopus).
Ing. Petr Houdek will be responsible for games design (especially project II.), conducting experiments, data analyzing and working on manuscripts. He is a Ph.D. candidate of Business Economics and Management at University of Economics in Prague; he is also a Ph.D. candidate of Theoretical and Evolutionary Biology at the Faculty of Science, Charles University in Prague. He was also appointed as an assistant professor (“odborný asistent”) at Faculty of Social and Economic Studies, J. E. Purkyne University. He has accepted/published papers in the Journal of Management Inquiry, Behavioral and Brain Sciences, PLoS ONE, Critical Care Medicine, Frontier in Psychology etc.

Ing. Mgr. Marek Vranka will be responsible for conducting experiments in PLESS lab; he is a Ph.D. candidate of Social Psychology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. He is Director of the Prague Laboratory for Experimental Social Sciences. He has accepted/published papers in the Perspectives on Psychological Science, Social Psychology, Journal of Research in Personality, Frontiers in Psychology etc.

Ing. Jan Plaček will be the main project administrator, but will also be engaged in experiments preparation, data collection and its evaluation. He is a Ph.D. candidate of Business Economics and Management at University of Economics in Prague.

(V dalším období bude možná sestava vědeckého týmu poněkud pozměněna.)

Hlavní části návrhu projektu je možné najít ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.