Nový komentář k insolvenčnímu zákonu od C.H.Beck

16.10.2019

Upozorňujeme na nový komentář k insolvenčnímu zákonu, který plně reflektuje poslední novely, především tak zvanou "oddlužovací novelu".

Vedle zapracování rozsáhlé oddlužovací novely účinné od 1. června 2019 obsahuje nový komentář téměř tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů! Právní aspekty insolvenčního řízení doplňuje také ekonomický pohled na danou problematiku. Na této významné publikaci se také podíleli členové Centra Dušan Sedláček a Jaroslav Schönfeld. #insolvence #komentář #insolvenčnínovela #CHBeck

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.