Michal Kuděj o koronovirové krizi

18.03.2020

"O skutečnosti, že koronavirová epidemie zasáhne celou ekonomiku, snad nepochybuje nikdo. Jde o zásadní exogenní faktor, který byl i pro podniky s vynikajícím řízením rizik zcela nepředvídatelný," píše v článku na webu CRI Michal Kuděj.

Celý text naleznete ZDE.

Michal Kuděj mimo jiné píše: "V polovině roku 2017 byla do insolvenčního zákona implementována tzv. mezera krytí, jako negativní domněnka platební schopnosti podniku. Její implementaci do legislativy provázela řada mnohdy bouřlivých diskusí ohledně její účelnosti a smysluplnosti. Mylnou interpretací mezery krytí bylo, že je nástrojem oddalování a prodlužování zjištění úpadku pro dlužníky. Nicméně je to jediné čistě ekonomické (kvantitativní) kritérium vztahující se k platební neschopnosti, které má svou oporu v legislativě. Jako vhodné kritérium toho, jestli se podnik nachází v systémové platební neschopnosti či pouze v určitém platebním zadrhnutí se ukazuje právě dříve kritizovaná mezera krytí (byť některé stávající parametry dané zejména vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR bude zřejmě potřeba podrobit časově omezené revizi). S pravděpodobností hraničící s jistotou se totiž lze domnívat, že řada podniků s v důsledku koronavirové krize do stavu platebního zadrhnutí dostane, aniž by se potýkaly se systémovou platební neschopností."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.