Lee Louda poskytnul rozhovor serveru Česká justice

17.05.2020

"K otázce restrukturalizačních poradců vycházíme z předpokladu konsensu podniku v krizi se svými zásadními věřiteli, který také tím pádem bude muset být i na osobě restrukturalizačního poradce," říká mimo jiné Lee Louda v obsáhlém rozhovoru pro server Česká justice.

Rozhovor se týká především postupu prací na implementaci evropské Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci do českého práva a dalších příbuzných otázek.

 

Celý rozhovor je k dispozici ZDE.

Lee Louda zastává směrem k implementaci Směrnice stanovisko vyložit předpis co nejvíce liberálně a jako dohodu mezi dlužníkem a jeho věřiteli, což pak umožní vytvořit předpis oproštěný od administrativy a formálních problémů. Jak ostatně prokazuje i tato citace:

Jak by mohl být koncipován test životaschopnosti podniku, pokud se podnikatel nebude moci opřít o souhlas svých věřitelů s restrukturalizačním plánem?
Předně je třeba říci, že určitý významný souhlas věřitelů by měl být potřeba vždy a v tomto duchu probíhá v pracovní skupině diskuse. Pokud by měl být aplikován jiný test životaschopnosti než dohoda s věřiteli, pak se nabízí například obdoba mezery krytí, resp. finanční plán založený na principech mezery krytí, avšak zřejmě pro delší období než je nastaveno v insolvenčním zákonu. Mezera krytí je jediné kvantitativní ekonomické kritérium pro platební schopnost, které je zakotveno v legislativě, a to včetně podrobného postupu sestavení. Samozřejmě by bylo možné aplikovat další postupy známé z finanční analýzy podniku, např. poměrové či syntetické ukazatele apod. Ty však na rozdíl od mezery krytí zakotvení v legislativě nemají a nepochybně by se strhla bitva znaleckých posudků o správnost konstrukce takových ukazatelů. A to nemluvě o primárních veličinách, které je determinují.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.