Konkurzní noviny přinesly velký rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem

05.08.2019

Především o nové evropské směrnici, práci týmu Výzkum insolvence i Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka hovoří v posledním čísle Konkurzních novin Jaroslav Schönfeld.

Například k evropské směrnici (informovali jsme o ni rozsáhle ZDE a například také ZDE) Jaroslav Schönfeld říká: „Směrnice o preventivní restrukturalizaci si nelze představit jako konkrétní text s řešením té které situace, dává pouze určité obecné mantinely či rámec (v tomto případě daleko obecnější než je zvykem). Stanovuje určité cíle, které mají národní legislativy splňovat, ale mechanismy, jak toho dosáhnout, jsou popsány velmi vágně.“

K rozhovoru se v dalších dnech ještě vrátíme.O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.