K ekonomické podstatě Lex-COVID (Michal Kuděj)

10.04.2020

Vláda schválila balík novelizací různých zákonů a především tak zvaný Lex-COVID justice. V reakci na tento krok, který znamená možnost, že celý soubor změn projde v mimořádném režimu legislativním procesem ještě do konce druhé dekády dubna, předkládá Michal Kuděj analýzu ekonomické podstaty věci.

Mimo jiné píše:

Jak může lex COVID pomoci podnikům a podnikatelům 

Poslanecká sněmovna schválila tzv. lex COVID, na kterém se podílela řada členů vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho právní podstata byla shrnuta v článku Bohumil Havel o lex COVID 

Jaké konkrétní benefity přináší tento zákon pro podniky a podnikatele? 

Především je to získání klidu z hlediska jednoho nezanedbatelného rizika. Podnikatelé jsou zproštěni povinnosti podat na sebe sama insolvenční návrh a současně mají jistotu, že nebudou čelit ani insolvenčním návrhům věřitelským. Právě v získání doby klidu a určitého hájení je nutné spatřovat jeden z hlavních benefitů lex COVID.  

Dále je podnikům a podnikatelům umožněno požádat o tzv. mimořádné moratorium, které nevyžaduje relativně složitou proceduru jednání s věřiteli o jeho podpoře. O mimořádném moratoriu rozhodne soud.

 

Celý blog Michala Kuděje můžete najít ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.