Docent Smrčka poskytl velký rozhovor pro Hypoindex.cz

21.07.2015

Analýzou ekonomických dopadů případného zavedení teritoriality soudních exektorů se zabývá rozsáhlý rozhovor, který poskytl vedoucí týmu Výzkum insolvence ekonomickému serveru Hypoindex.cz

Docent Luboš Smrčka ve svých odpovědích na otázky redakce (celý rozhovor je k dispozici ZDE) především vyvrací či komentuje nejčastější kritické hlasy, které vůči analýza zazněly. Mimo jiné na margo výtek, že analýza se zabývá jenom samotným ekonomickým aspektem věci, konstatuje: "V prvních řádcích analýzy se říká, že jsme byli požádání o analýzu ekonomických dopadů takového kroku. Jsme ekonomové, nezabývali jsme se sociální problematikou, nezabývali jsme se morálním aspektem věci, k tomu se necítíme povoláni. Byly nám položeny ekonomické otázky a my jsme je ekonomicky zodpověděli. Jediné, co v analýze má určitou sociální souvislost, jsou některé zmínky o dopadech na zaměstnanost. To je vše."

V další části rozhovoru se docent Smrčka zmiňuje také o tom, jak byla vlastně studie ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR zadána a to v souvislosti s pracemi, které se týkají týmu Výzkum insolvence a podpory ze strany Technologické agentury České republiky: "Současný ministr spravedlnosti doktor Pelikán mne požádal, tehdy byl ještě prvním náměstkem na úřadě, zda bych nemohl ministerstvu pomoci a nevypracoval bych zmíněnou analýzu. Teď by byla logická novinářská otázka, proč mne a za kolik? Odpovědi jsou velmi jednoduché. V podstatě shodou okolností znal pan ministr některé studie, které jsem publikoval já a náš tým Výzkum insolvence v rámci projektů podporovaných TA ČR. Tyto dva na sebe navazující projekty mají jako důležité výstupy také návrhy legislativních řešení některých otázek týkajících se insolvenčních řízení.

Takže my dlouhodobě spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti – již od doby, kdy byl ministrem pan doktor Pospíšil. Pana doktora Pelikána zaujaly naše pokusy vytvořit pomocí matematických analýz metody, kterými by bylo možné detekovat v určité množině insolvenčních řízení takové případy, které jsou nestandardní. To by mohl být významný podnět pro kontrolní orgány a případně pro státní zastupitelství.

Když si vezmete nyní připravovanou novelu insolvenčního zákona, naleznete tam například elektronickou přihlášku pohledávky a to je jeden ze základních stavebních kamenů takového systému.

Vrátím-li se do exekuční oblasti, tak pan doktor Pelikán mi položil otázku, zda jsme schopni metody matematické analýzy aplikovat na exekuční systém a odhadnout, jaký dopad na efektivitu vymáhání by měla změna systému, konkrétně zavedení teritoriality s rovným nápadem případů. Naše odpověď byla jednoduchá – uplatnění postupů matematické analýzy možné je, ale pouze v případě, že bude existovat datová základna, se kterou budeme pracovat."

V další části pak docent Smrčka zdůrazňuje, že práce na této analýze nebyly ze strany MSp ČR honorovány, protože probíhaly v rámci činnosti na řešení projektů, které jsou podporovány TA ČR a jsou částečně financovány z veřejných prostředků.

V závěru rozhovoru pak docent Smrčka konstatuje: "Teritorialita povede zcela neoddiskutovatelně k poklesu vymahatelnosti pohledávek. Řada lidí to však může považovat za cenu, kterou je možné zaplatit za to, že na straně druhé vzniknou nějaké sociální bonusy. Já sice těch kladů příliš nevidím, já tady vidím primárně snahu o přerozdělení trhu prostřednictvím netržních postupů, ale to je jiná věc a můj názor. Tohle musí rozhodnout politici, protože ti k tomu mají od občanů mandát. A jenom poznamenám, že takový mandát nemá ani Člověk v tísni, také nenese odpovědnost před občany. A nemá ho ani Platforma za teritorialitu soudních exekutorů jako lobbyistická organizace."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.