Novinky z práce vědeckého týmu

Transformace rozebraná! Ale zase bude!24.04.2021 Nakladatelství C. H. Beck vyprodalo první vydání publikace Tranformace a restrukturalizace podniku autorského kolektivu pod vedením Jaroslava Schönfelda (vyšlo 2018) a v současnosti probíhá dotisk knihy. Co je ale podstatnější: Na příští rok je již naplánované druhé aktualizované a rozšířené vydání. více

Tým Výzkum insolvence Vám přeje zdravý, úspěšný, veselý, pracovní, zábavný, zajímavý, vědecký a hlavně nekovidový, nevirový a nekonfliktní rok 2021!01.01.2021 Držme se a ono to dobře dopadne! více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.