Novinky z práce vědeckého týmu

Výzkum insolvence přeje všem krásné svátky a nový rok bez úpadků24.12.2019 Krásné, veselé a optimistické vánoční svátky Vám přeje celý vědecký tým Výzkum insolvence. A stejně tak i skvělý nový rok 2020. více

Konference Insolvence 2020 má určený termín - 21. května15.12.2019 více

Druhé odborné kolokvium – prosinec 201903.12.2019 Již druhé odborné kolokvium se v rámci výzkumného projektu podpořeného TA ČR s názvem Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace uskutečnilo 3. prosince na půdě VŠE v Praze. více

Nový komentář k insolvenčnímu zákonu od C.H.Beck16.10.2019 Upozorňujeme na nový komentář k insolvenčnímu zákonu, který plně reflektuje poslední novely, především tak zvanou "oddlužovací novelu". více

Zveřejňujeme data z výzkumu Jana Kubálka25.08.2019 Po dohodě s autorem zveřejňujeme datové soubory jeho dvou výzkumů, které uskutečnil pro svoji disertační práci. více

Konkurzní noviny přinesly velký rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem05.08.2019 Především o nové evropské směrnici, práci týmu Výzkum insolvence i Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka hovoří v posledním čísle Konkurzních novin Jaroslav Schönfeld. více

Odborné kolokvium k výzkumnému projektu TAČR TL0200046730.04.2019 Téma "Finanční charakteristiky podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení" se stalo náplní odborného kolokvia, které se na půdě Vysoké školy ekonomické konalo k dosavadním výsledkům projektu TAČR TL02000467 "Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace." více

KF Legal, s.r.o. rozšiřují spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze05.02.2019 Dlouhodobá spolupráce mezi významnou advokátní firmou KF Legal, s.r.o. a Katedrou strategie bude pokračovat i v dalším období. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.