Novinky z práce vědeckého týmu

Žirovnice 2015: Jak dál v insolvencích, jak dál v exekucích…17.12.2015 Již čtvrtý ročník diskusního semináře insolvenčních správců a dalších odborníků proběhl 14. a 15. prosince v jihočeské Žirovnici. Vedle řady specialistů vystoupili také členové týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka a Jan Plaček. více

Server Česká justice k teritorialitě a plný text vyjádření autorů studie15.08.2015 Server Česká justice, jeden z nejvýznamnějších webových zdrojů v oblasti práva a soudnictví, zveřejnil rozsáhlý materiál shrnující výtky profesora Smejkala k analýze dopadů teritoriality vypracované členy vědeckého týmu Výzkum insolvence. více

Profesor Smejkal napsal pro Exekutorskou komoru oponentní posudek k práci docenta Smrčky a ing. Plačka07.08.2015 Kritický oponentní posudek k práci členů týmu Výzkum insolvence o tématu případného zavedení teritoriality soudních exekutorů s rovnoměrným nápadem činnosti napsal profesor Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M. více

Konkurzní noviny uvolnily dubnové číslo s články o šikaně v insolvenčních řízeních04.08.2015 Redakce významného českého periodika Konkurzní noviny uvolnila k volnému použití obsah dubnového čísla ročníku 2015, které obsahuje několik textů o šikanózních insolvenčních návrzích. Jeden z nich je i z pera docenta Smrčky a ing. Plačka. více

Server Česká justice zveřejnil rozsáhlý rozhovor s docentem Smrčkou04.08.2015 Specializovaný zpravodajský server Česká justice zveřejnil rozsáhlý rozhovor redaktora Dušana Šrámka s vedoucím týmu Výzkum insolvence docentem Lubošem Smrčkou. Text se zabývá studií dopadu případného zavedení teritoriality na výsledky exekučních řízení. více

Sedmé číslo Konkurzních novin přineslo rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem04.08.2015 Rozsáhlý rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem zaměřený na výsledky práce týmu Výzkum insolvence přinesl významný český list Konkurzní noviny, který se detailně zabývá problematikou vymáhání pohledávek a obecně vymáhání práva. více

Docent Smrčka poskytl velký rozhovor pro Hypoindex.cz21.07.2015 Analýzou ekonomických dopadů případného zavedení teritoriality soudních exektorů se zabývá rozsáhlý rozhovor, který poskytl vedoucí týmu Výzkum insolvence ekonomickému serveru Hypoindex.cz více

Platforma za teritorialitu kritizuje, vědecký tým kritku vyvrací13.07.2015 Platforma za teritorialitu soudních exekutorů zveřejnila na svých webových stránkách kritické stanovisko k analýze, kterou vypracovali členové vědeckého týmu Výzkum insolvence na žádost Ministerstva spravedlnosti České republiky. Tato nalýza měla odpovědět na otázky týkající se ekonomických aspektů případného zavedení územní teritoriality. více

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých stránkách analýzu o teritorialitě10.07.2015 Ministersvo spravedlnosti zveřejnilo 9. července na svých webových stránkách analýzu o ekonomických dopadech případného zavedení teritoriality soudních exekutorů s tak zvaným rovnoměrným nápadem případů. Tento dokument napsali společně vedoucí týmu Výzkum insolvence doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. a Ing. Jan Plaček, který je také členem týmu. více

Řešitelský kolektiv oznámil dosažení výstupu typu R-Software29.06.2015 V souladu s podmínkami projektu TD020190 oznámil řešitelský kolektiv dosažení výstupu typu R-Software. Zároveň je tento výstup v plném rozsahu zveřejněn. více

Luboš Smrčka vystoupil na konferenci v Paříži18.06.2015 Pokračující spolupráce mezi vědeckým týmem Výzkum insolvence a Ministerstvem spravedlnosti České republiky vyústila vedle přípravy systému dotazníků pro elektronické zpracování výsledků insolvenčních řízení a mechanismů kontroly insolvenčních řízení také v analytickou práci s tématikou exekučních řízení. S některými výsledky této spolupráce seznámil zahraniční kolegy na nedávné konferenci v Paříži docent Luboš Smrčka. více

Luboš Smrčka prezentoval výsledky týmu na mezinárodní konferenci07.04.2015 Mezinárodní vědecká konference The WorldCIST'15 - 3rd World Conference on Information Systems and Technologies proběhla od 1. do 3. dubna tohoto roku na portugalských Azorech. Vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka na ní prezentoval některé závěry v oblasti dalšího využívání informačních technologií v rámci insolvenčních řízení a potenciál takové modernizace postupů z hlediska nákladů věřitelů a především výnosů z řízení. více

Konkurzní noviny uvolnily plný text rozhovoru s profsorkou Kislingerovou29.01.2015 V říjnovém čísle významného českého periodika specializovaného na problematiku vymáhání pohledávek Konkurzní noviny byl uveřejněn rozsáhlý rozhovor s tehdejší vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorkou Evou Kislingerovou. Nyní je možné přečíst si celý text na webových stránkách Konkurzních novin. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.