Novinky z práce vědeckého týmu

Vědecký tým přeje štastný a úspěšný nový rok30.12.2014 Vědecký tým Výzkum insolvence přeje kolegům, přátelům, příznivcům i všem zájemcům o problematiku insolvenčních řízení šťastný nový rok 2015, mnoho úspěchů osobních i profesních a splnění všech cílů lidských i odborných. S platností od 1. ledna 2015 také oznamuje některé změny ve složení týmu. více

Profesorka Kislingerová v Konkurzních novinách: Bída nezajištěných věřitelů29.10.2014 Vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová poskytla pro říjnové číslo Konkurzních novin rozsáhlý rozhovor týkající se především insolvenční situace a vývoje v této oblasti. Velká pozornost byla věnována především výsledkům výzkumného projektu projektu TA ČR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“. více

Vědecký tým uzavřel smlouvu o spolupráci a využití výsledků vědecké činnosti s Ministerstvem spravedlnosti České republiky02.09.2014 Dlouhodobá spolupráce mezi vědeckým týmem Výzkum insolvence a Ministerstvem spravedlnosti České republiky dospěla do formálnější podoby uzavřením Smlouvy o spolupráci. V jejím rámci je pak předpokládáno využítí návrhů na změnu činnosti MSp a orgánů MSp v oblasti sběru dat týkajících se inslvenčního systému tak jak to předpokládá "Výsledek projektu TD010093V002". více

Rozhovor Jaroslava Schoenfelda pro Konkurzní noviny (celý text)02.07.2014 Člen týmu Výzkum insolvence Jaroslav Schönfeld poskytl rozhovor pro červnové číslo Konkurzních novin.Toto interview nyní přetiskujeme. více

Vědecký tým Výzkum insolvence upozorňuje na vydání upřesněných výsledků20.06.2014 Během přelomu června a července budou vydány konečné výsledky druhé a třetí vlny statistických šetření skutečných výsledků insolvenčních řízení. Ve stejné době také tým Výzklum insolvence zveřejní první data ze čtvrté vlny. více

Jaroslav Schoenfeld: Zkoumání insolvence se dostává do centra zájmu16.06.2014 Konkurzní noviny přinesly ve svém červnovém čísle rozsáhlý rozhovor s členem vědeckého týmu Výzkum insolvence Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Hlavními tématy rozhovoru byly květnová mezinárodní vědecká konference v Praze v budově České národní banky, situace v oblasti insolvencí a konkurzů a především samozřejmě výsledky statistických šetření týmu. více

Docent Smrčka se zapojil do diskuse o teritorialitě v exekučních řízeních02.05.2014 Docent Luboš Smrčka se vedle prací o insolvenčních řízeních a rodinných financích ve vztahu k finanční gramotnosti zabývá také oblastí exekučních řízení a exekučního řádu. Není tedy nic divného na tom, že se zapojil i do veřejné diskuse na téma teritoriality v insolvenčních řízeních. více

Profesorka Kislingerová: Ztráty věřitelů z insolvenčních řízení jsou asi deset miliard korun ročně21.02.2014 Vědecký tým Výzkum insolvence dokončuje v těchto dnech analytické práce na vyhodnocení výsledků třetí vlny insolvenčních řízení. Tím dosáhne celkový počet prozkoumaných insolvenčních řízení s obchodními společnostmi a obecně podnikatelskými subjekty více

Oznámení týmu o zveřejnění dat ze třetí vlny statistických šetření17.02.2014 Vzhledem k řadě dotazů, které se týkají termínu zveřejnění datových souborů a analýz ze třetí vlny sběru statistických dat o průběhu insolvenčních řízení oznamuje tým Výzkum insolvence, že ke zveřejnění těchto informací dojde nejpozději 24. února 2014. více

Tým Výzkum insolvence zveřejňuje návrh novely insolvenčního zákona29.01.2014 "Podnikáme nyní pokus sáhnout do insolvenčního zákona ne kvůli tomu, aby bylo možné ho lépe a dejme tomu spravedlněji aplikovat, aby byla řízení rychlejší a přehlednější, ale proto, aby se změnily samotné poměry v insolvenčním právu a aby se změnily motivace jednotlivých skupin účastníků řízení," uvedl ke zveřejnění návrhu docent Luboš Smrčka. více

Senátní výbor projednal návrhy týmu Výzkum insolvence28.01.2014 Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na své schůzi 28. ledna 2014 vyslechl informaci vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorky Evy Kislingerové o výsledcích práce týmu a jeho členové převzali návrh novely insolvenčního zákona z dílny týmu. více

Profesorka Kislingerová: Letos poskytneme především další data o konkurzech15.01.2014 Rok 2014 bude pro vědecký tým Výzkum insolvence znamenat několik významných změn. "Zaměříme se na nový projekt a v jeho rámci zpracujeme další zhruba tři tisíce ukončených insolvenčních řízení," uvedla například profesorka Kislingerová. více

Jedna práce končí, druhá začíná04.01.2014 Se závěrem prosince 2013 skončily - alespoň formálně - práce na prvním projektu podporovaném Technologickou agenturou ČR. Tým Výzkum insolvence však bude ve velmi podobném složení pokračovat i nadále, i v dalších dvou letech s pomocí TAČR a také korporátního sponzora. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.