Novinky z práce vědeckého týmu

Tým Výzkum insolvence dvakrát bodoval v soutěži děkana30.12.2013 V soutěži o nejlepší publikaci roku 2013 na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze uspěl ve dvou kategoriích tým Výzkum insolvence s pracemi, které vznikly v rámci řešení obou projektů týmu. více

Jaroslav Schoenfeld: Jak proti insolvenčním mafiím18.12.2013 Člen týmu Výzkum insolvence Jaroslav Schönfeld v rozhovoru pro Rádio ZET hovořil mimo jiné o tom, jak se mohou věřitelé a podnikatelské subjkety bránit proti útokům insolvenčních mafií. Hlavními tématy ale byly výnosy z insolvenčních řízení pro věřitele a také revizní novela insolvenčního zákona účinná od ledna 2014. více

Docent Smrčka v Hospodářských novinách22.11.2013 K problematice odměňování insolvenčních správců a k přípravě novely příslušné vyhlášky se pro Hospodářské noviny vyjádřil člen týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka. V rozhovoru především zdůraznil, že otázku výši odměn nelze chápat odděleně od procesu stále se zvyšujících odborných a morálních nároků na insolvenční správce. více

Docent Smrčka o nutnosti změn insolvenčních zákonů14.10.2013 Jedním z hlavních úkolů týmu Výzkum insolvence v rámci vědeckého záměru podporovaného ze strany TAČR a také Českou spořitelnou je navrhnout takové změny legislativy, které by napomohly snížení nákladů věřitelů v rámci insolvenčních řízení. Na to, s jakými návrhy vlastně tým přichází jsme se zeptali docenta. Luboše Smrčky. více

Vychází kniha Insolvenční praxe v České republice v období 2008 až 201311.10.2013 Na pultech českých knihkupectví se právě v těchto dnesh objevuje kniha Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013. Autorský kolektiv vedený triem Eva Kislingerová, Tomáš Richter a Luboš Smrčka zde shrnuje řadu poznatků o fungování insolvenčního zákona. více

Vědecký tým seznámí veřejnost s výsledky statistických výzkumů11.10.2013 Vědecký tým Výzkum insolvence pozval na 17. října do rektorského salónku Vysoké školy ekonomické v Praze novináře i odbornou veřejnost, aby je seznámil s výsledky statistických zkoumání o průběhu insolvenčních řízení v České republice. více

Na webových stránkách Výzkum insolvence se otevírají nové rubriky05.10.2013 Během krátké doby několika dnů budou na webových stránkách vědeckého týmu Výzkum insolvence zpřístupněny nové rubriky. V první z nich naleznou zájemci o problematiku insolvenčních řízení kompletní dokumentaci k jednotlivým vlnám statistických šetření a také řadu analytických materiálů a vědeckých prací, které tyto informace zpracovávají. Podle docenta Luboše Smrčky jde o podstatné rozšíření projektu: "Zájemci tak budou moci s těmito daty pokračovat ve svých vlastních zkoumáních." více

Docent Smrčka k posledním údajům o insolvenci02.08.2013 Jeden z členů týmu Výzkum insolvence - docent Luboš Smrčka z pražské Vysoké školy ekonomické - v rozhovoru pro náš web uvedl, že očekává soustavný růst insolvenčních návrhů až do konce roku 2013. "Ve skutečnosti se totiž hospodářská situace nijak zásadně nelepší a na podnikatelské subjekty je stále vytvářen značný tlak," uvedl docent Smrčka. více

Přinášíme první data z nové vlny statistických šetření11.07.2013 Vědecký tým Výzkum insolvence uskutečnil během jara 2013 další vlnu statistických šetření insolvenčních případů. V současnosti probíhá zpracovávání a kontrola dotazníků, nicméně k dispozici jsou některá první data. více

Vědecký tým se rozrostl o dva nové členy01.03.2013 Vědecký tým projektu Výzkum insolvence se v novém kalendářním roce rozrost o dva nové členy - Ing. Vladimíra Höniga, Ph.D. a Ing. Jindřicha Špičku, Ph.D. První jmenovaný přinese do týmu další porci precizních znalostí reálného fungování podnikové sféry, druhý pak posílí finančně analytické směřování týmu a doplní tu část týmu, která se zabývá modelem finanční křehkosti českých rodin. více

Blíží se další konference o insolvenci17.02.2013 Rok 2013 bude v oblasti insolvenčního systému velmi dynamický. Velká pozornost bude věnována jednání o tak zvané revizní novele insolvenčního zákona, která má shrnout zkušenosti z dosavadní aplikace této legislativní normy a přinést její další významné zlepšení. Tým Výzkum insolvence soustavně přispívá k diskusím o jednotlivých otázkách této problematiky a konference připravená na 18. dubna bude další příležitostí k předávání zkušeností a názorů mezi odborníky na problematiku insolvencí. více

Rok 2013 bude špatný, ale zlomový, říká profesorka Kislingerová04.01.2013 Podle vedoucí výzkumného týmu projektu Výzkum insolvence profesorky Ing. Evy Kislingerové, CSc. lze považovat začínající rok 2013 v oblasti insolvencí za zlomový. Tedy za rok, kdy stále se zhoršující trend ve vývoji počtu insolvenčních návrhu v zemi zpomalí. „Nemůžeme si představovat, že by insolvenčních návrhů ubylo, ale ta děsivá rychlost růstu jejich počtu se alespoň zpomalí,“ uvedla profesorka Kislingerová v rozhovoru pro web Výzkum insolvence. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.