Novinky z práce vědeckého týmu

Konference o konkurenční schopnosti: velký zájem a překvapivá vystoupení01.11.2012 Řada členů týmu Výzkum insolvence se zúčastnila mezinárodní vědecké konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí“, která proběhla 26. října v Praze. V rámci konference pracovala také sekce zaměřená na problematiku insolvenčních řízení jako na jeden z podstatných atributů hospodářského prostředí jednotlivých ekonomik. více

Profesorka Kislingerová vystoupila v Ostravě28.09.2012 Na mezinárodní vědecké konferenci Ekonomika a řízení podniku v 21. století, kterou uspořádala 12. a 13.září 2012 Ekonomická fakulta Technické univerzity Ostrava, vystoupila s jedním z hlavních referátů vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence prof. Eva Kislingerová. Přinášíme nyní power pointovou prezentaci připravenou pro její živé vystoupení. více

Drahomíra Dubská přednáší v Indii, přinášíme plný text její práce20.09.2012 Na vědecké konferenci "Global Business Research (special reference to Human Resource, Banking and Accounting)", která se koná 20. až 22. září, vystoupuje se svým příspěvkem o vývoji českého bankovnictví také členka týmu Výzkum insolvence Drahomíra Dubská. Konferenci organizuje University College of Commerce & Management Studies, Mohanlal Sukhadia University v Udaipuru. více

Dimitrios P. Tsomocos navštívil Prahu20.09.2012 Profesor Tsomocos z Oxfordské university navštívil v polovině září 2012 na několik dnů Prahu. Během svého pobytu pracoval spolu s dalšími členy řešitelského týmu na úkolech spojených s aplikací modelu finanční křehokosti na situaci českých rodin. více

Drahomíra Dubská o konkurenceschopnosti české ekonomiky15.06.2012 Drahomíra Dubská hovořila v Českém rozhlase o tom, proč česká ekonomika ztrácí schopnoat konkurovat. Podlení je základní problém v rostoucích jednotkových nákladech práce. více

Insolvenční soudce o vlně osobních bankrotů12.06.2012 V posledních dnech a týdnech se objevilo několik zpráv o tom, že situace v oblasti osobních bankrotů se v České republice i nadále zhoršuje a případů rodin, které se dostávají do úpadku, dále přibývá. Podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau bylo v květnu 2012 vyhlášeno 1524 osobních bankrotů, což je nejvyšší počet za jeden kalendářní měsíc od zavedení tohoto institutu v České republice, tedy od účinnosti insolvenčního zákona (1. ledna 2008). Na některé aspekty související s tímto vývojem jsme se zeptali JUDr. Tomáše Malého, soudce Krajského soudu v Praze, který se zabývá oblastí insolvenčních řízení. JUDr. Malý je také členem vědeckého týmu projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin". více

Prof. Kislingerová poskytla rozhovor pro CFOworld30.05.2012 V rozsáhlém interview je řeč především o hlavních tématech vědecké konference Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.