Novinky z práce vědeckého týmu

Výzkum insolvence přeje všem krásné svátky a nový rok bez úpadků24.12.2019 Krásné, veselé a optimistické vánoční svátky Vám přeje celý vědecký tým Výzkum insolvence. A stejně tak i skvělý nový rok 2020. více

Druhé odborné kolokvium – prosinec 201903.12.2019 Již druhé odborné kolokvium se v rámci výzkumného projektu podpořeného TA ČR s názvem Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace uskutečnilo 3. prosince na půdě VŠE v Praze. více

Nový komentář k insolvenčnímu zákonu od C.H.Beck16.10.2019 Upozorňujeme na nový komentář k insolvenčnímu zákonu, který plně reflektuje poslední novely, především tak zvanou "oddlužovací novelu". více

Zveřejňujeme data z výzkumu Jana Kubálka25.08.2019 Po dohodě s autorem zveřejňujeme datové soubory jeho dvou výzkumů, které uskutečnil pro svoji disertační práci. více

Konkurzní noviny přinesly velký rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem05.08.2019 Především o nové evropské směrnici, práci týmu Výzkum insolvence i Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka hovoří v posledním čísle Konkurzních novin Jaroslav Schönfeld. více

Odborné kolokvium k výzkumnému projektu TAČR TL0200046730.04.2019 Téma "Finanční charakteristiky podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení" se stalo náplní odborného kolokvia, které se na půdě Vysoké školy ekonomické konalo k dosavadním výsledkům projektu TAČR TL02000467 "Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace." více

KF Legal, s.r.o. rozšiřují spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze05.02.2019 Dlouhodobá spolupráce mezi významnou advokátní firmou KF Legal, s.r.o. a Katedrou strategie bude pokračovat i v dalším období. více

Vítáme mezi námi profesora Smrčku!19.12.2018 Vedoucí týmu Výzkum insolvence Ing. Luboš Smrčka, CSc. byl 18. ledna 2018 jmenován profesorem. více

Docent Smrčka: Růst ekonomiky sníží počty bankrotů20.11.2017 Ministerstvo financí České republiky vydalo novou prognózu vývoje ekonomiky, která obsahuje velmi optimistická data. Na reakci jsme se zeptali vedoucího týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky. více

Docent Smrčka vystoupil na konferenci v Porto Santo27.04.2017 Ve dnech 11. až 13. dubna 2017 se v portugalském Porto Santo (Madeira) uskutečnila The 5th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’17). Docent Luboš Smrčka na ní prezentoval studii Life cycle of virtual organizations in the Czech Republic (Životní cyklus organizací s virtuálními sídly v ČR). více

Od února spolupracujeme na řešení projektu GAČR02.02.2017 Vědecký tým Výzkum insolvence se spolu s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka stal hlavní zásobárnou týmu, který získal grant GAČR. Projekt má název "Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup". více

Prof. Strouhal a doc. Smrčka uspěli v soutěži o nejlepší publikaci roku 2016 na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze17.12.2016 Dne 14. prosince 2016 na Kolegiu děkana FPH VŠE byla předána ocenění vítězům publikační soutěže za rok 2016 v kategorii Odborná kniha a Článek v odborném časopise. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 publikací ve dvou kategoriích. Publikace hodnotila komise ve složení doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. a Ing. Petr Knap, MBA. více

Archiv

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.