Zajímavé výsledky z výzkumu: Výnosy z insolvencí jsou drasticky nízké

18.04.2013

První vlna vlastních statistických výzkumů, které uskutečnil vědecký tým Výzkum insolvence na přelomu roku 2012 a 2013, ukázala velmi nízké výnosy věřitelů z insolvenčních řízení. Což bylo plně očekáváno u věřitelů nezajištěných, ale chabé zhodnocení pohledávek u věřitelů zajištěných je přece jenom překvapením.

Pro ilustraci situace uvádíme názornou tabulku z práce členů týmu Jaroslava Schönfelda, Luboše Smrčky a Tomáše Malého, která byla zveřejněna ve sborníku textů vydaném k pražské vědecké konferenci „Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?“ (celý sborník ke konferenmci je k dispozici zde a práce trojice Schönfeld - Smrčka - Malý je k dispozici zde).

Uspokojení věřitelů z konkurzů a nepatrných konkurzů

 

Počet případů/objem

Procento z celku

Celkový počet případů ve vzorku

187

100,00

Případy s uspokojením věřitelů

94

50,27

Případy bez uspokojení věřitelů

93

49,73

Objem uznaných pohledávek celkem (mil. Kč)

2469,4

100,00

Objem uznaných zajištěných pohledávek (mil. Kč)

245,1

9,93

Objem uznaných nezajištěných pohledávek (mil. Kč)

2224,3

90,07

Celkem vyplaceno věřitelům (mil. Kč)

89,4

100,00

Vyplaceno zajištěným věřitelům (mil. Kč)

61,2

68,46

Vyplaceno nezajištěným věřitelům (mil. Kč)

28,2

31,54

Výplatní poměr celkově (vyplaceno/pohledávky)

89,4/2469,4

3,62

Výplatní poměr zajištěným věřitelům (vyplaceno/pohledávky)

61,2/245,1

24,96

Výplatní poměr nezajištěným věřitelům (vyplaceno/pohledávky)

28,2/2224,3

1,26

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.