Počty zaniklých právnických osob podle typu vlastnictví (1995-2011, stavy daného roku k 31.12.)

23.05.2012

Graf pochází z práce Ing. Drahomíry Dubské, CSc.,(Český statistický úřad) Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Tato stať je součástí sborníku vydaného u příležitosti konání mezinárodní vědecké konference Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení. Plný text práce Drahomíry Dubské je k dispozici v sekci „Vědecké konference".(Zdroj grafu: Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.