Počet insolvencí na tisíc registrovaných firem v krajích České republiky

16.08.2012

Zdroj grafu: Creditreform, zpráva o vývoji insolvencí v České republice, červenec 2012, plné znění zprávy naleznete zde. Jak je vidět, v naprosté většině krajů se počet podaných insolvenčních návrhů v poměru k počtu celkově regoistovaných firem v kraji zvýšil. Výjimky tvoří Středočeský kraj a dále kraj Liberecký.

Kraj  počet firem v insolvenci k 30.6. 2011  počet firem v krajích celkem k 30.6. 2011  Insolvence na 1000 firem k 30.6.2011  počet firem v insolvenci k 30.6. 2012  počet firem v krajích celkem k 30.6. 2012  Insolvence na 1000 firem k 30.6.2012 
Moravskoslezský  420 252237 1,67 525 247914 2,12
Ústecký  218 183294 1,19 312 179172 1,74
Olomoucký  185 139300 1,33 230 138001 1,67
Jihomoravský  390 290232 1,34 477 289636 1,65
Královehradecký  162 135337 1,2 194 134417 1,44
Jihočeský  163 159985 1,02 208 158526 1,31
HM Praha  590 518618 1,14 634 532338 1,19
Pardubický  130 114713 1,13 134 113755 1,18
Zlínský  153 138161 1,11 155 136594 1,13
Vysočina  95 107313 0,89 106 106312 1
Karlovarský  43 84856 0,51 69 83570 0,83
Plzeňský  96 147154 0,65 111 147198 0,75
Liberecký  122 119983 1,02 73 118792 0,61
Středočeský  178 315404 0,56 171 317299 0,54

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.