Nové výsledky analýz druhé vlny statistických šetření: nezajištění věřitelé přišli v 361 řízeních skoro o tři miliardy korun

14.01.2014

Tým Výzkum insolvence v rámci zpracování druhé vlny statistických šetření připravil několik zajímavých grafů, které upozorňují na množství nových skutečností a informací o průběhu insolvenčních řízení v České republice. Zároveň zveřejňujeme zdrojový datový soubor obsahující kompletní údaje o druhé vlně po jejich revizi.

Upozorňujeme však, že v období mezi únorem a dubnem roku 2014 bude vydána ještě jedna (závěrečná) revize těchto dat. Grafy si můžete prohlédnout jako powerpointovou prezentaci (zde) nebo si stáhnout dokument v programu Excel a to zároveň se zdrojovým souborem (zde). Veškeré zveřejněné informace jsou plně k dispozici a je možno je využívat, pochopitelně s uvedením zdroje těchto dat. K nejzajímavějším a také k informačně nejvíce vděčným patří samozřejmě zprávy o výši výnosu pro věřitele. Právě tuto informaci nabízí následující graf a tabulka. Rozsáhlou analýzu druhé vlny je možné najít zde.

 

   Uznané pohledávky   Objem výplaty  Uspokojení
Zajištění věřitelé    501 633 409 Kč 115 326 446 Kč   22,99%
Nezajištění věřitelé 3 052 475 987 Kč 107 070 527 Kč     3,51%
Pohledávky za majetkovou podstatou      76 830 030 Kč   49 855 719 Kč   64,89%
Pohledávky postavené na roveň pohl. za majetk. podstatou      82 104 760 Kč   41 309 642 Kč   50,31%

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.