Nová data o insolvencích podle jednotlivých krajů

07.10.2012

Zdroj tabulky: Eva Kislingerová: Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2012 a výhled do budoucna. Práce čerpá z těchto zdrojů: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 Creditreform: Vývoj firemních insolvencí v České republice v roce 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí V závorce za údajem o nezaměstnanosti je pořadí regionu počítáno od nejvyššího počtu lidí bez práce k nejnižšímu.

Počet insolvencí a počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních společností podle jednotlivých krajů, míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 (v procentech práceschopného obyvatelstva)

Kraj

2009

2010

2011

 

počet

index

počet

index

počet

index

nezaměstnanost

Moravskoslezský

456

1,87

603

2,39

986

3,81

11,20  (3)

Olomoucký

190

1,40

270

1,92

411

2,88

11,40  (2)

Jihomoravský

642

2,30

717

2,45

792

2,65

9,80  (4)

Ústecký

248

1,40

203

1,10

458

2,44

12,90  (1)

Zlínský

226

1,66

242

1,72

322

2,27

9,40  (7)

Pardubický

157

1,41

176

1,52

247

2,10

8,40  (9)

Královéhradecký

177

1,34

231

1,68

287

2,08

7,50 (10)

Praha

1171

2,43

1119

2,20

1083

2,02

3,90 (14)

Jihočeský

301

1,95

247

1,53

313

1,91

7,50 (10)

Liberecký

160

1,37

183

1,52

209

1,71

9,50  (6)

Vysočina

153

1,46

139

1,28

171

1,55

9,40  (7)

Plzeňský

191

1,38

265

1,81

181

1,20

7,00 (13)

Karlovarský

66

0,81

95

1,12

95

1,09

9,80  (4)

Středočeský

288

0,97

298

0,95

322

0,99

7,10 (12)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.