Nezajištění věřitelé mají mizivé šance na peníze - další závěry ze statistických šetření

28.01.2015

Vědecký tým Výzkum insolvence zveřejnil v posledních dnech upřesněná data o insolvenčních řízeních a jejich skutečných výsledcích. Jedním z těchto výstupů je také vyčíslení pohledávek registrovaných v konkurzních řízeních a jejich porovnání se skutečně vyplacenými penězi.

"Samozřejmě platí, že výsledky z jednotlivých vln našich šetření nejsou v nějakém dramatickém rozporu," uvedl vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka z katedry strategie pražské Vysoké školy ekonomické. "Nicméně nyní již máme prozkoumaných hodně přes tři tisíce případů pravomocně ukončených insolvenčních řízení, což je opravdu hodně. Takže můžeme říci, že naše data již jsou velmi reprezentativní. Samozřejmě mohou být dále konkretizována a upřesňována, ale dávají naprosto seriozní obraz reality již nyní," dodal.

 

Graf ukazuje rozdíly v šancích na vymožení pohledávky u jednotlivých věřitelských skupin. Nejlepší vyhlídky mají ti, kdo inkasují náklady přímo insolvenčního řízení, tedy správci a specialisté, kteří pracují na objednávku insolvenčního správce (ať již jde například o právníky či znalce nebo naopak o společnosti zajišťující zabezpečení majetku a podobně). Tyto náklady konkzrzu jsou z majetku dlužníka pokryty z více než 76 procent. Lze předpokládat, že zbylé prostředky jsou uhrazeny ze záloh, které soudy požadují od navrhovatelů. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou nedosahují ani polovičního uhrazení, což ale neznamená, že bychom mohli tvrdit, že k neuhrazení těchrto pohledávek dojde minimálně v polovině insolvenčních řízení. Ve skutečnosti jsou totiž pohledávky rozloženy mezi jednotliv případy extrémně nerovnoměrně, takže průměrná výsše uspokojení nevypovídá nic o tom, k kolika případech k uspojení došlo a v kolika vůbec.

Uspokojení nezajištěných věřitelů je mírně vyšší, než ukazovala předchozí čísla - 4,55 procenta. "Právě zde bych byl opatrný a uvidíme, co nám ukáží příští výsledky. Neboť popravdě si myslím, že reálné číslo je o něco nižší," uvedl Luboš Smrčka. Největším šokem je ale nízké procentu vymožení u zajištěných věřitelů, kde jejich výnos dosahuje pouhých 25,2 procenta z požadované a uznané částky. "Předpokládáme, že jde o výsledek poklesu hodnoty aktiv, ke kterému došlo v roce 2008, tedy vlastně souběžně s účinností nového inslolvenčního zákona," poznamenal Luboš Smrčka. Jde o to, že bankovní domy a finanční instituce, vůči ketrým zajištění povětšinou jsou, pracovaly v minulosti s nereálnými hodnotami aktiv, neboť tato hodnota byla ovlivněna celkovou "bublinou". Důsledkem nízkého uispokojení zajištěných věřitelů je následný růst objemu nezajištěných pohledávek. "Jak známo, ten díl zajištěné pohledávky, který není uspokojen ze zpeněžení zajištění, přepadává do pohledávek nezajištěných, to znamená, že tak roste jejich objem, což sníží průměné vymožení. A tak dále klesají šance těch, kteří vůči dlužníkovi drží pohledávky z obchodníhoi styku," uzavřel docent Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.