Několik zajímavostí z druhé až páté vlny statistických zkoumání

19.01.2015

Zveřejnění výsledků všech případů prozkoumaných v rámci druhé až páté vlny statistických šetření přineslo několik dalších zajímavých poznatků, které vedou k prohloubení našich znalostí o celkovém prostředí řešení úpadků v České republice.

"Především platí, že stále dochází k upřesňování původních dat," poznamenal k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka z katedry strategie Fakulty podnikohospodářské pražské Vysoké školy ekonomcké (katedra strategie navazuje na činnost katedry podnikové ekonomiky). Jde o to, že nynější čísla jsou založena na již velmi reprezentativním vzorku 3222 insolvenčních řízení, která probíhala podle insolvenčního zákona (tedy byla zahájena po 1. 1. 2008) a pravomocně byla ukončena před koncem roku 2014.

"Na straně druhé a řečeno s Nassimem Nicholasem Talebem - v oblasti úpadků se nepohybujeme v Průměrákově, ale v Extrémově, takže bez ohledu na počet přípdů stále můžeme hovořit pouze o velmi přibližných číslech. Neboť zde můžeme potkat natolik výjimečný případ, že ten jeden jediný může celková čísla významným způsobem ovlivnit," komentoval nová data Luboš Smrčka.

Následující tabulka například ukazuje rozdíly mezi jednotlivými soudy v tom, jak dlouho u nich trvají řízení, ve kterých dojde k vyhlášení úpadku dlužníka:

Popisky řádků Average of délka řízení
ano 711
Krajský soud v Brně 763
Krajský soud v Českých Budějovicích 755
Krajský soud v Hradci Králové 852
Krajský soud v Ostravě 649
Krajský soud v Plzni 905
Krajský soud v Praze 730
Krajský soud v Ústí nad Labem 660
Městský soud v Praze 635
Vrchní soud v Olomouci 255
Vrchní soud v Praze 519
Celkový součet 711

Další tabulka pak ukazuje, jak dlouho trvá jednotlivým soudům rozhodnutí tehdy, pokud úpadek v isnolvenčním řízení vyhlášen není:

  Hodnoty
Popisky řádků Average of délka řízení
Krajský soud v Brně 226
Krajský soud v Českých Budějovicích 202
Krajský soud v Hradci Králové 124
Krajský soud v Ostravě 518
Krajský soud v Plzni 244
Krajský soud v Praze 114
Krajský soud v Ústí nad Labem 172
Městský soud v Praze 159
Celkový součet 162

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.