Insolvence podle krajů: Největší růst hlásí sever Moravy i Čech.

14.02.2013

Poslední data společnosti Creditreform o vývoji počtu insolvencí podle regionů ukazují, že největší růst počtu inoslvenčních návrhů vidíme na severu Moravy a také v severních Čechách, kde počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních společností přesáhl číslo 4. samozřejmě není náhodné, že ve stejných oblastech nalezneme také nejvyšší počty nezaměstnaných. v podstatě se znovu potvrzuje, že nejen případy insolvencí rodin (osobní bankroty), ale i úpadky firemní jsou do značné míry regionální otázkou.

Společnost Creditreform ve své zprávě o vývoji insolvence za rok 2012 zveřejnila mimo jiné data o regionálních rozdílech v oblasti insolvenčních podání. Jako i v posledních letech se nejvyšší míra pravděpodobnosti insolvence (měřená počtem insolvnčních návrhů na tisíc registrovaných obchodních společností) objevuje na severu země - v pásu Ústeckého, Olomouckého a Moravslkoslezského kraje.

Ke zvýšení pravděpodobnosti insolvence došlo ve všech krajích kromě Libereckého, kde tento údaj stagnuje. Z lediska celé země se ale stav významným způspbem zhoršil. V roce 2011 byly pouze v Moravskoslezském kraji podány více než tři návrhy na tisíc registrovaných firem, v dalších sedmi krajích se počet návrhů pohyboval od 2,00 do 2,99 na tisíc registrovaných společností. V roce 2012 však dokonce ve třech krajích překročil počet návrhů na tisíc registrovaných obchodních společností číslo 4,00 a ve třech dalších se pohyboval mezi 3,00 až 3,99.

Počet insolvencí a počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních společností v letech 2010 až 2012 podle jednotlivých krajů, míra nezaměstnanosti k 31. 12. (v procentech práceschopného obyvatelstva)

 

Kraj

2010

2011

2012

 

počet

index

počet

index

nezaměstnanost

počet

index

nezaměstnanost

Moravskoslezský

603

2,39

986

3,81

11,20  (3)

1185

4,82

n.a.

Ústecký

203

1,10

458

2,44

12,90  (1)

754

4,16

n.a.

Olomoucký

270

1,92

411

2,88

11,40  (2)

543

4,02

n.a.

Jihočeský

247

1,53

313

1,91

7,50 (10)

607

3,78

n.a.

Jihomoravský

717

2,45

792

2,65

9,80  (4)

981

3,33

n.a.

Pardubický

176

1,52

247

2,10

8,40  (9)

365

3,16

n.a.

Královéhradecký

231

1,68

287

2,08

7,50 (10)

389

2,85

n.a.

Karlovarský

95

1,12

95

1,09

9,80  (4)

229

2,72

n.a.

Zlínský

242

1,72

322

2,27

9,40  (7)

334

2,41

n.a.

Plzeňský

265

1,81

181

1,20

7,00 (13)

345

2,32

n.a.

Praha

1119

2,20

1083

2,02

3,90 (14)

1188

2,18

n.a.

Liberecký

183

1,52

209

1,71

9,50  (6)

204

1,70

n.a.

Vysočina

139

1,28

171

1,55

9,40  (7)

182

1,69

n.a.

Středočeský

298

0,95

322

0,99

7,10 (12)

414

1,26

n.a.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.