Grafy a fotodokumentace

Nezajištění věřitelé mají mizivé šance na peníze - další závěry ze statistických šetření28.01.2015 Vědecký tým Výzkum insolvence zveřejnil v posledních dnech upřesněná data o insolvenčních řízeních a jejich skutečných výsledcích. Jedním z těchto výstupů je také vyčíslení pohledávek registrovaných v konkurzních řízeních a jejich porovnání se skutečně vyplacenými penězi. více

Několik zajímavostí z druhé až páté vlny statistických zkoumání19.01.2015 Zveřejnění výsledků všech případů prozkoumaných v rámci druhé až páté vlny statistických šetření přineslo několik dalších zajímavých poznatků, které vedou k prohloubení našich znalostí o celkovém prostředí řešení úpadků v České republice. více

Archiv

2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.