Grafy a fotodokumentace

Třetí vlna výzkumů: lepší výnosy pro zajištěné i nezajištěné věřitele06.04.2014 Podle zatím předběžných výsledků třetí vlny statistických šetření by se mohlo ukázat, že výnosy pro věřitele jsou ve skutečnosti o něco vyšší, než ukazovaly výsledky prvních vln výzkumu. Vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová k tomu poznamenala: "S tím, jak se bude zvětšovat vzorek prozkoumaných případů, tak budou výsledky přesnější a budou mít větší validitu. Nicméně především platí, že ani ony poněkud vyšší výnosy pro věřitele, které jsme nyní zaznamenali, nepředstavují výsledek, který bychom mohli nazvat třeba i jen vzdáleně uspokojivým." více

Nové výsledky analýz druhé vlny statistických šetření: nezajištění věřitelé přišli v 361 řízeních skoro o tři miliardy korun14.01.2014 Tým Výzkum insolvence v rámci zpracování druhé vlny statistických šetření připravil několik zajímavých grafů, které upozorňují na množství nových skutečností a informací o průběhu insolvenčních řízení v České republice. Zároveň zveřejňujeme zdrojový datový soubor obsahující kompletní údaje o druhé vlně po jejich revizi. více

Archiv

2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.