Grafy a fotodokumentace

Druhá vlna statistických šetření: grafická vyjádření a zdrojový soubor17.12.2013 Tým Výzkum insolvence v rámci zpracování druhé vlny statistických šetření připravil několik zajímavých grafů, které upozorňují na množství nových skutečností a informací o průběhu insolvenčních řízení v České republice. Zároveň zveřejňujeme zdrojový datový soubor obsahující kompletní údaje o druhé vlně po jejich revizi. Upozorňujeme však, že v období mezi únorem a dubnem roku 2014 bude vydána ještě jedna (závěrečná) revize těchto dat. více

Zajímavé výsledky z výzkumu: Výnosy z insolvencí jsou drasticky nízké18.04.2013 První vlna vlastních statistických výzkumů, které uskutečnil vědecký tým Výzkum insolvence na přelomu roku 2012 a 2013, ukázala velmi nízké výnosy věřitelů z insolvenčních řízení. Což bylo plně očekáváno u věřitelů nezajištěných, ale chabé zhodnocení pohledávek u věřitelů zajištěných je přece jenom překvapením. více

Insolvence podle krajů: Největší růst hlásí sever Moravy i Čech.14.02.2013 Poslední data společnosti Creditreform o vývoji počtu insolvencí podle regionů ukazují, že největší růst počtu inoslvenčních návrhů vidíme na severu Moravy a také v severních Čechách, kde počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních společností přesáhl číslo 4. samozřejmě není náhodné, že ve stejných oblastech nalezneme také nejvyšší počty nezaměstnaných. v podstatě se znovu potvrzuje, že nejen případy insolvencí rodin (osobní bankroty), ale i úpadky firemní jsou do značné míry regionální otázkou. více

Archiv

2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.