Grafy a fotodokumentace

Nová data o insolvencích podle jednotlivých krajů07.10.2012 Zdroj tabulky: Eva Kislingerová: Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2012 a výhled do budoucna. Práce čerpá z těchto zdrojů: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 Creditreform: Vývoj firemních insolvencí v České republice v roce 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí V závorce za údajem o nezaměstnanosti je pořadí regionu počítáno od nejvyššího počtu lidí bez práce k nejnižšímu. více

Počet insolvencí na tisíc registrovaných firem v krajích České republiky16.08.2012 Zdroj grafu: Creditreform, zpráva o vývoji insolvencí v České republice, červenec 2012, plné znění zprávy naleznete zde. Jak je vidět, v naprosté většině krajů se počet podaných insolvenčních návrhů v poměru k počtu celkově regoistovaných firem v kraji zvýšil. Výjimky tvoří Středočeský kraj a dále kraj Liberecký. více

Počty zaniklých právnických osob podle typu vlastnictví (1995-2011, stavy daného roku k 31.12.)23.05.2012 Graf pochází z práce Ing. Drahomíry Dubské, CSc.,(Český statistický úřad) Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Tato stať je součástí sborníku vydaného u příležitosti konání mezinárodní vědecké konference Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení. Plný text práce Drahomíry Dubské je k dispozici v sekci „Vědecké konference".(Zdroj grafu: Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty) více

Archiv

2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.