Výsledky práce týmu

Tým Výzkum insolvence zveřejňuje novou verzi modelu finanční křehkosti24.05.2015 I když těžiště práce týmu Výzkum insolvence je především v oblasti úpadků podnikatelských subjektů, v posledním roce se nezastavily ani práce na zlepšování Goodhartova-Tsomocosova modelu finanční křehkosti adaptovaného na české prostředí. více

Instruktážní video pro práci se software FRAGSIM12.09.2014 Pro další ulehčení práce se software FRAGSIM, který slouží k aplikaci výsledků vytvořených vědeckým týmem Výzkum insolvence v oblasti finanční křehkosti, bylo připraveno instruktážní video, které ukazuje základní postupy při práci s modelem. více

Software pro řešení modelu finanční křehkosti - FRAGSIM09.06.2014 Tento software vznikl v rámci řešení projektu „Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin“ (registrovaný u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093. více

Tým Výzkum insolvence zveřejňuje vlastní model finanční křehkosti¨21.11.2013 V souladu s podmínkami projektu zveřejňuje tým Výzkum insolvence model finanční křehkosti, který byl vypracován během posledních necelých dvou let. Tento model bude následně dále prohlubován. Výsledky zveřejněné a zpřístupněné nyní bez poplatku na webových stránkách představují základní závěry z práce týmu. Během nejbližší doby budou rozsáhlejší studie zveřejněny v českém i zahraničním odborném tisku (v anglickém jazyce). O těchto výstupech budeme samozřejmě co nejpodrobněji informovat. více

Archiv

2015 | 2014 | 2013

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.