Obecné informace o konceptu finanční křehkosti

Jak je možné regulovat finanční systém06.02.2014 Člen týmu Výzkum insolvence Dimitrios P. Tsomocos zveřejnil se skupinou svých spolupracovníků práci "Financial Regulation in General Equilibrium". Tato práce byla vydána jako Working Paper The National Bureau of Economic Research a může velmi dobře sloužit pro poznání problematiky všeobecné rovnováhy. více

Metodologie zátěžových testů ČNB23.01.2014 Zkoumání finanční křehkosti se v prostředí České republiky soustřeďuje především uvnitř České národní banky, která v rámci svých prací na problematice zátěžových testů musí nutně vycházet právě k celkového konceptu rovnováhy a finanční křehkosti. více

Významná práce o finanční křehkosti22.01.2014 Koncept finanční křehkosti vznikal postupně během devadesátých let a na počátku našeho století byla podniknuta řada pokusů formulovat tuto myšlenku i jako soustavu rovnic či vzorců, které by umožnili zkoumat detailněji finanční stabilitu či křehkost v závislosti na vývoji alespoň několika proměnných. více

Poslední zprávy ČNB o finanční křehkosti04.01.2014 Česká národní banka v rámci svého rozsáhlého informování veřejnosti o vývoji různých parametrů národního hospodářství a především jeho finančního sektoru vydává pravidelně obsáhlou a velmi důkladnou Zprávu o finanční stabilitě. více

Rozsáhlá práce Dimitriose Tsomocose k základům tezí o analýze rovnováhy a finanční křehkosti20.12.2013 V angličtině přinášíme jednu z klíčových prací Dimitriose P. Tsomocose z roku 2003, která velmi detailně rozebírá především problematiku analýzy rovnovážného stavu a otázek finanční křehkosti. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.