5. vlna

Změna ve zveřejňování výsledků statistických šetření13.12.2015 Vědecký tým Výzkum insolvence oznamuje systémovou změnu ve způsobu zveřejňování výsledků statistických šetření. V rámci této změny budou stávající soubory znepřístupněny a nahrazeny novým souborem, který bude obsahovat všechny prozkoumané případy. K jeho zveřejnění dojde koncem února 2016. více

Souhrnné výsledky 2 až 5 vlny statistických šetření - datové soubory19.01.2015 Vědecký tým Výzkum insolvence poskytuje v souladu s pravidly a schválenými průběžnými cíli projektu TD020190 datové soubory obsahující veškeré výsledky získané během druhé až páté vlny statistických šetření insolvenčních případů. více

Výsledky páté vlny statistických výzkumů20.12.2014 Vědecký tým Výzkum insolvence zveřejňuje v souladu s podmínkami a průběžnými cíli projektu TD020190 kompletní datové soubory shrnující výsledky 5. vlny statistických zkoumání insolvenčních řízení odpovídajících zadání projektu. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.