Vědecký tým Výzkum insolvence zveřejňuje výsledky 4. vlny statistických šetření

30.06.2014

Čtvrtá vlna statistických šetření přinesla další překvapivé i očekávané výsledky. Její kompletní souhrn naleznete níže v odkazech.

Součástí dokumentu je také řada různých výpočtů, které je možné bolně používat s tím, že bude uveden jejich zdroj (www.vyzkuminsolvence.cz) a případně fakt, že tato data byla získána v rámci projektu prezentovaného na těchto webových stránkách.

Základní data o samotné čtvrté vlně:

  Hodnoty  
Row Labels Počet rozhodnutí [%]
ANO 757 61,35%
Návrh odmítnut pro vady podle § 128 131 10,62%
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny zákonem stanovené předpoklady) 25 2,03%
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek majetku dlužníka) 214 17,34%
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení) 54 4,38%
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí návrhu 30 2,43%
Řízení zastaveno podle § 107 (o téže věci probíhalo jiné řízení) 3 0,24%
Jiné 20 1,62%
Grand Total 1234 100,00%

 

Některá zajímavá čísla ze čtvrté vlny:

Uspokojení pohledávek u řízení s úpadkem        
  2. vlna 3. vlna 4. vlna Celkem
Uspokojení věřitelů        
Zajištěných    115 326 446,92 Kč    186 091 420,04 Kč    992 887 182,18 Kč    1 294 305 049,14 Kč
Nezajištěných    106 780 160,55 Kč    144 983 728,45 Kč    786 970 376,55 Kč    1 038 734 265,55 Kč
Uspokojení pohl. za podstatou       50 484 094,03 Kč       87 048 762,85 Kč    581 991 508,80 Kč        719 524 365,68 Kč
Uspokojení pohl. post. na roveň       40 446 376,38 Kč       60 841 621,37 Kč    193 793 288,80 Kč        295 081 286,55 Kč

 

Celkový soubor ke 4. vlně naleznete ZDE ve formátu .xls (Tento soubor byl nahrazen novější verzí a již není k dispozici.)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.