Souhrnné výsledky za 2. až 4. vlnu statistických šetření insolvenčních případů

14.07.2014

Po nedávném zveřejnění výsledků samotné 4. vlny statistických šetření přichází vědecký tým Výzkum insolvence s novými zjištěními, které jsou založeny na souhrnném prozkoumání dat získaných ve vlnách dvě až čtyři. Pouze připomínáme, že tak zvaná první vlna je kvůli poněkud odlišné metodice sběru dat pouze částečně kompatibilní s vlnami pozdějšími.

Během předchozích zhruba dvou týdnů jsme pracovali na souhrnných datech, které nyní předkládáme zájemcům ve formátu .xls k dalšímu využívání. Jako tradičně upozorňujeme, že veškerá data jsou sice volně k užití, nicméně pouze s odkazem na jejich původ.

Základní charakteristika vzorku:

Vlna (All)  
     
  Hodnoty  
Row Labels Počet rozhodnutí [%]
ANO 1536 55,83%
Návrh odmítnut pro vady podle § 128 383 13,92%
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny zákonem stanovené předpoklady) 66 2,40%
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek majetku dlužníka) 516 18,76%
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení) 126 4,58%
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí návrhu 98 3,56%
Řízení zastaveno podle § 107 (o téže věci probíhalo jiné řízení) 6 0,22%
Jiné 20 0,73%
Grand Total 2751 100,00%

 

Některá zajímavá data z výzkumu:

Uspokojení pohledávek u řízení s úpadkem        
  2. vlna 3. vlna 4. vlna Celkem
Uspokojení věřitelů        
Zajištěných    115 326 446,92 Kč    186 091 420,04 Kč    992 887 182,18 Kč    1 294 305 049,14 Kč
Nezajištěných    106 780 160,55 Kč    144 983 728,45 Kč    786 970 376,55 Kč    1 038 734 265,55 Kč
Uspokojení pohl. za podstatou       50 484 094,03 Kč       87 048 762,85 Kč    581 991 508,80 Kč        719 524 365,68 Kč
Uspokojení pohl. post. na roveň       40 446 376,38 Kč       60 841 621,37 Kč    193 793 288,80 Kč        295 081 286,55 Kč
Uspokojení pohledávek u řízení s úpadkem        
  2. vlna 3. vlna 4. vlna Celkem
Uspokojení věřitelů        
Zajištěných    115 326 446,92 Kč    186 091 420,04 Kč    992 887 182,18 Kč    1 294 305 049,14 Kč
Nezajištěných    106 780 160,55 Kč    144 983 728,45 Kč    786 970 376,55 Kč    1 038 734 265,55 Kč
Uspokojení pohl. za podstatou       50 484 094,03 Kč       87 048 762,85 Kč    581 991 508,80 Kč        719 524 365,68 Kč
Uspokojení pohl. post. na roveň       40 446 376,38 Kč       60 841 621,37 Kč    193 793 288,80 Kč        295 081 286,55 Kč

 

Kompletní podklad pro další práci se zdrojovými daty ve formátu .xls naleznete ZDE. (Tento soubor byl nahrazen novější verzí a již není k dispozici.)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.