4. vlna

Souhrnné výsledky za 2. až 4. vlnu statistických šetření insolvenčních případů14.07.2014 Po nedávném zveřejnění výsledků samotné 4. vlny statistických šetření přichází vědecký tým Výzkum insolvence s novými zjištěními, které jsou založeny na souhrnném prozkoumání dat získaných ve vlnách dvě až čtyři. Pouze připomínáme, že tak zvaná první vlna je kvůli poněkud odlišné metodice sběru dat pouze částečně kompatibilní s vlnami pozdějšími. více

Vědecký tým Výzkum insolvence zveřejňuje výsledky 4. vlny statistických šetření30.06.2014 Čtvrtá vlna statistických šetření přinesla další překvapivé i očekávané výsledky. Její kompletní souhrn naleznete níže v odkazech. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.