Tým Výzkum insolvence představuje kompletní sloučené výsledky druhé a třetí řady statistických zkoumání

22.09.2014

V souladu s pravidly projektu "Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky" zveřejňuje vědecký tým Výzkum insolvence kompletní revidovaná data za druhou a třetí vlnu statistických šetření.

Tato šetření se uskutečnila ještě v rámci projektu předchozího (Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin). "Nicméně se ukázalo, že je dosti obtížné získanáí data verifikovat natolik, aby je bylo možné považovat za očištěná od chyb. To vedlo ke značnému zdržení v celém procesu, proto jsme závěrečné výsledky zveřejnili až nyní," uvedla profesorka Eva Kislingerováí.

Zájemci o kompletní data včetně řady různých propočtů naleznou všechny podklady ZDE (Tento soubor byl nahrazen novější verzí a již není k dispozici.)

Jako ukázku možností, které nabízí dotazníkové šetření, uvádíme regionální odlišnosti  délky řízuení od podání insolvenčního návrhu do okamžiku rozhodnutí spoudu o vyhlášení úpadku. Jak je vidět, jednotlivé krajské soudy se v tomto směru dosti podstatně odlišují.

Délka řízení od okamžiku podání návrhu po kladné rozhodnutí o úpadku
  počet průměr medián
Celkem 695 73 48
2. vlna 307 74 52
3. vlna 388 73 48
Krajský soud v Brně 96 75 48
2. vlna 53 83 49
3. vlna 43 64 44
Krajský soud v Českých Budějovicích 39 81 59
2. vlna 17 67 59
3. vlna 22 92 60
Krajský soud v Hradci Králové 62 78 55
2. vlna 27 77 66
3. vlna 35 79 47
Krajský soud v Ostravě 120 70 48
2. vlna 50 62 48
3. vlna 70 75 49
Krajský soud v Plzni 56 84 59
2. vlna 23 58 58
3. vlna 33 102 59
Krajský soud v Praze 39 79 69
2. vlna 13 67 70
3. vlna 26 85 69
Krajský soud v Ústí nad Labem 79 41 32
2. vlna 21 49 42
3. vlna 58 39 29
Městský soud v Praze 203 81 46
2. vlna 103 85 54
3. vlna 100 76 37

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.