Tým Výzkum insolvence dokončuje analýzu výsledků třetí vlny statistických zkoumání

02.05.2014

Již během několika dnů budou zveřejněny kompletní výsledky a datové soubory třetí vlny statistických zkoumání skutečných výzkumů insolvenčních řízení probíhajících v České republice.

"Některá čísla jsou překvapivá a musím říci, že nám otevirají nové obzory," poznamenal k tomu docent Ing. Luboš Smrčka CSc. Podle něj v poslední z dokončených vln zkoumání cychází poměrně překvapivě vyšší výnos pro věřitele zajištěné i nezajištěné, jiný je i poměr mezi řízeními, ve kterých je vyhlášen úpadek dlužníka, a těmi řízeními, ve kterých úpadek z různorodých důvodů vyhlášen není. "Ukazuje se, že tím, jak postupně zvětšujeme náš vzorek a jak zlepšujeme kvalitu sběru dat, se celkové výsledky upřesňují," poznamenala vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Ing. Eva Kislingerová CSc. Dodala však, že to neznamená, že by předchozí data byla méně důvěryhodná. "Pohybujeme se ve složitém informačním prostředí, kde jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými případy a kde i dosti rozsáhlý vzorek může být vychýlen několika málo insolvenčními řízeními. S takovými případy jsme se v minulosti již setkali a například ze vzorku druhé vlny jsme mimo jiné i z tohoto důvodu vyjmuli jeden zvláště objemný insolvenční případ, protože svým vlivem měnil neobjektivně negativním směrem výsledky výzkumu. Jde tedy o soustavné upřesňování výsledků, které bude probíhat ještě po nějakou dobu," uvedla propfesorka Kislingerová.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.